UN Global Compact
UN Global Compact

Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 20014 Fall Edition została Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), która przedstawi UN Global Compact, największą globalną inicjatywę skupiającą biznes i wypracowującą w oparciu o standardy ONZ praktykę działania przedsiębiorców na całym świecie. Polskie przedstawicielstwo inicjatywy ONZ – UN Global Compact podczas targów zaprezentuje blok pod hasłem „Rynek centrów handlowych w dobie zrównoważonego rozwoju”.

– Shopping Center Forum to wydarzenie, w ramach którego odbywają się cyklicznie spotkania najemców i deweloperów centrów handlowych. Wydarzenie to ma już swoją ugruntowaną pozycję na rynku i renomę największej i najważniejszej tego typu imprezy w Europie Środkowej. Zarówno wśród deweloperów jak i najemców znajdują się firmy, które w swoich strategiach rozwoju uwzględniają działania o charakterze proekologicznym. Wśród uczestników SCF znajdują się również aktywni członkowie UN Global Compact, którzy podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju i kierują się w biznesie zasadami odpowiedzialności społecznej. W ramach naszego udziału w tegorocznej, jesiennej edycji Shopping Center Forum pragniemy, odwołując się do najlepszych wzorców w tym obszarze, przybliżyć możliwości podejmowania realnego działania będącego odpowiedzią na globalne zagrożenia – mówi portalowi Retailnet.pl Andrzej Kryński, Communication Specialist United Nations Global Compact.

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wspierania zrównoważonego rozwoju. United Nations Global Compact (UN Global Compact) jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. UN Global Compact została zapowiedziana na Szczycie w Davos w 1999 roku, a utworzona przez Sekretarza Generalnego ONZ podczas Szczytu Milenijnego ONZ (UN Millenium Summit) w 2000 roku. Sekretarz Generalny ONZ, wspierany przez Prezesów firm w ramach UN Global Compact powiązuje strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami UN Global Compact z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi UN Global Compact wspiera: rozpowszechnienie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie, realizację generalnych celów ONZ, w tym SDGs (Sustainable Development Goals), wypracowuje standardy międzynarodowe dla biznesu w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju (sustainable development concept).

Jednym z priorytetowych programów UN Global Compact jest Brandbility. Brandbility to program tworzący sieć firm i instytucji odpowiedzialnych środowiskowo, do której członkostwa zapraszane są firmy, które w modelowy sposób zarządzają strumieniem odpadów w czasie przekształceń wizerunkowych. – Celem przewodnim Brandbility jest minimalizacja obciążeń dla środowiska związanych z cyklem życia marki oraz zwiększenie odpowiedzialności firm za strumienie odpadów, powstające w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu i remontów. Wszelkie wspomniane przekształcenia wizerunkowe, dokonywane są powszechnie w sektorze nieruchomości handlowych i wiążą się z generowaniem znacznej ilości odpadów. Pragniemy zwrócić uwagę Uczestników Konferencji na proekologiczne praktyki w tym aspekcie, realizowane m.in. poprzez zwiększenie poziomu odzysku odpadów, w tym recyclingu oraz podjąć dyskusję na temat szeroko rozumianej ekologicznej odpowiedzialności firm za produkowane odpady – podkreśla Andrzej Kryński.