Galeria Sudecka
Galeria Sudecka

Spółka Echo Investment rozpoczęła program emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych. Na rynek mają trafić papiery o wartości do 200 mln zł.

Kwota pozyskana z emisji, jak poinformowano, zostanie przeznaczona na inwestycje.

Pierwsza transza obejmująca łącznie 500 tys. dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości 50 mln zł jest już dostępna dla inwestorów indywidualnych.

Oprocentowanie obligacji będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę 2,95 proc.

Pozyskane środki Echo chce przeznaczyć na finansowanie swojego planu inwestycyjnego.

– Zrealizowanej powierzchni w sektorze centrów handlowych będzie przybywać. W tym roku otwarta zostanie Galeria Sudecka w Jeleniej Górze, przygotowujemy się do rozbudowy CHR Galaxy w Szczecinie. Planujemy również uruchomienie 2 projektów zagranicznych – centrum Korona w rumuńskim Braszowie i Mundo w Budapeszcie. Kolejne nasze realizacje planowane są m.in. w Katowicach i Krakowie – powiedział w rozmowie z redakcją Retailnet Marcin Materny, dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment.

Jak już informowaliśmy, wraz z uruchomieniem Galerii Amber w Kaliszu w marcu 2014 roku, łączna powierzchnia projektów zrealizowanych przez spółkę Echo Investment przekroczyła 1 mln mkw.

Przypomnijmy, po I kw. 2014 roku przychody netto Echo Investment wyniosły 111,8 mln zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 408,3 mln zł. Całkowita wartość aktywów wynosi 6.551,4 mln zł, a poziom kapitału własnego wzrósł do 3.160,1 mln zł. Na koniec I kw. 2014 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment posiadała 697,5 mln zł środków pieniężnych.

W zaraportowanym okresie struktura przychodów operacyjnych w rozbiciu na główne segmenty rynku nieruchomości wyglądała następująco: centra handlowe – 78 mln zł; mieszkania – 11 mln zł; biura – 19 mln zł; inne – 4 mln zł.

Przedstawiciele spółki Echo Investment będą uczestnikami Shopping Center Forum 2014 Fall Edition. Swoje projekty zaprezentują przy stoisku 5.2