Według firmy Vivenge galerie handlowe, chcące utrzymać nowoczesny wizerunek, muszą odświeżać swoje koncepty. Branding to jedyna dziedzina wizualna, która odzwierciedla cele biznesowe, jakie stoją przed centrum handlowym

– Przy stale rosnącej liczbie centrów handlowych w Polsce i stopniowym nasycaniu rynku, jedną z kluczowych kwestii, obok tak istotnych jak: odpowiednia lokalizacja, właściwie przygotowana oferta – jest ich atrakcyjność wizualna w powiązaniu z czytelnością przekazu. W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu te kwestie są szczególnie istotne i pozwalają wyróżnić się na tle innych, co jest niebagatelnym wyzwaniem, gdyż nie ma na nie jednej recepty – mówi portaowi REtailnet Andzrej Pyrzanowski, dyrektor działu New Business Vivenge.

Branding to dziedzina sztuki użytkowej, która służy jasno określonym celom i nie powinna być traktowana w taki sam sposób jak działania promocyjne. Branding to jedyna dziedzina wizualna, która odzwierciedla cele biznesowe jakie stoją przed centrum handlowym. Dlatego opiera się na takich filarach jak wyrażenie cech unikalnych miejsca, odróżnienie się od konkurencji czy stworzenie wspólnoty z grupą docelową. To wszystko można odnaleźć w ofercie firmy Vivenge, która zaproponowała i wykonała oryginalne rozwiązania w wielu centrach takich jak gdyńskie CH Wzgórze, Arkadia, Złote Tarasy, Turawa Park, Wzorcownia, Riviera, Millenium Hall, Gemini Park.

Ważnym zabiegiem stosowanym przy identyfikacji centrów handlowych jest jej osadzenie terytorialne. Poprzez stworzenie nazwy w oparciu o nazwę dzielnicy (Osowa w Gdańsku czy Wola w Warszawie) budujemy bliższą relację z grupą docelową najbliższą geograficznie. Taka nazwa osadza centrum w świadomości odbiorców „to moje centrum handlowe”.

– Dobrze zaprojektowany znak graficzny powinien opierać się rozwiązaniom aktualnie modnym, gdyż za parę lat będzie to przestarzały znak, generujący dodatkowe koszty związane z re-brandingiem bądź mocno deprecjonujący samo centrum handlowe. Lepszym rozwiązaniem jest myślenie o identyfikacji w kategorii celów, jakie ma osiągnąć czy osobowości centrum jakie ma wyrazić. Natomiast przy samym procesie projektowym, zwrócić szczególną uwagę na ergonomię w znaku oraz psychologię oddziaływania elementów graficznych. Pamiętajmy, że dobrze zaprojektowany znak: – wyróżnia się w ikonosferze miejskiej; jest łatwo odkodowywany nawet przy ograniczonej ekspozycji (np. podczas deszczu czy zamieci); jest łatwy w zapamiętaniu; jest powtarzalny niezależnie od użytego nośnika – mówi Aleksandra Sosnowska, prezes CPI Studio.

Kolor w identyfikacji jest istotnym atrybutem identyfikacji, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jego dobór w znaku. Kolorem budujemy skojarzenia, pozycjonujemy markę ale także zwiększamy zauważalność znaku. Najlepsze w identyfikacji są kolory komunikacyjne dobrze i szybko rozpoznawane przez oko ludzkie. Z kolei nowoczesność w identyfikacji to myślenie subsystemami dopasowanymi do określonych celów. W przypadku centrum handlowego najważniejszy jest subsystem orientacji przestrzennej. Powinien być zaprojektowany w sposób logiczny i intuicyjny, tak aby każdy klient „był prowadzony – od wjazdu, przez parking po wnętrze”. Vivenge zajmuje się projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej, które nadają rozpoznawalny wizerunek przede wszystkim wielu podmiotom – m.in. najemcom i deweloperom. Klient, który się gubi w centrum, nie potrafi znaleźć poziomu czy miejsca zaparkowania samochodu to klient stracony. Nie wróci do miejsca gdzie zakupy zajmują mu więcej czasu niż planował czy też powodują irytację. Myślenie w kategorii subsystemów (inne cechy ma spełniać wizytówka prezesa a inne tablica dojazdowa) to najlepsza droga do stworzenia otwartego i elastycznego systemu.

Według ekspertów Vivenge dobrze zaprojektowany system identyfikacji wizualnej powinien: posiadać znak o wyróżnialnej i ponadczasowej formie; wyróżniać się w ikonosferze miejskiej, posiadać system zbudowany na logicznie pogrupowanych subsystemach dostosowanych do rzeczywistych celów. Projektanci prześcigają się szukając rozwiązań, które przyciągają wyjątkowością zarówno bryły centrum handlowego jak i takim rozmieszczeniem elementów brandingowych, by były efektowne, czytelne i spójne z architekturą obiektu. Zastosowane materiały, kolorystka i kształty muszą być spójne z całym pomysłem na obiekt.