Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2014 wyniosły 144,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 28,9 proc.

– Przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły 855,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 32,8 proc. – czytamy w komunikacie spółki.

Przychody ze sprzedaży detalicznej spółki za czerwiec wyniosły 141,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35,4 proc., narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły 820,9 mln zł i były wyższe o 34,3 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 r.

Przypomnijmy, skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki CCC SA za maj 2014 wyniosły 171,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,1 proc. Przychody za okres styczeń – maj wyniosły 709,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 33,6 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za maj wyniosły 163,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,6 proc., narastająco za okres styczeń – maj wyniosły 679,1 mln zł i były wyższe o 34 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku.

W planach spółki na najbliższe 2 lata jest powiększenie pow. handlowej o około 200 tys. mkw. Zarząd spółki CCC oczekuje, że tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży znacząco przekroczy 30 proc. w roku 2014, a już w roku 2015 spółka przekroczy poziom 3 mld zł przychodów ze sprzedaży.

Aktualnie sieć sklepów CCC to ponad 700 placówek.