błędy językowe

Użytkownikami serwisów społecznościowych są głównie osoby młode, wykształcone lub w trakcie nauki. Wyniki badania polszczyzny, jaką władają członkowie mediów społecznościowych tym bardziej okazują się zabawne i zaskakujące.

Według raportu przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów Polacy najczęściej popełniają błędy wpisując się na Facebooku – aż 29% postów zawiera błędy ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne. Na drugim miejscu znalazł się serwis  photoblog.pl gdzie 23% wpisów ma byki. „Mam skłonność wszystkie błędy językowe traktować pobłażliwie, ponieważ namiętny puryzm wydaje mi się rzeczą groźną” – żartuje Mirosław Bańko, językoznawca.

 

portale społecznościowe błędy

 

Grzechy językowe

Polacy uwielbiają pleonazmy, potocznie zwane masłem maślanym. W social mediach królują więc zwroty typu „cofać się do tyłu” albo „zabić się na śmierć”. Z badania wynika, że aż 43% Polaków używa pleonazmów będąc online.

Na drugim miejscu internetowej listy błędów językowych  znajduję się wyraz ‚napewno’ oczywiście pisany razem zamiast osobno – ponad 30% polaków właśnie w ten sposób używa tego wyrażenia. Krystyna Długosz-Kurczabowa z Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczy: „Wyrażenie na pewno składa się z przyimka na i dawnej formy biernika liczby pojedynczej rodzaju nijakiego przymiotnika. Stąd właśnie pisownia rozłączna. Tak jak w analogicznych na nowo, na okrągło, na prawo” .

Na trzecim miejscu w zestawieniuznalazł się wyraz ‚wziąść’ zamiast poprawnej wersji wziąć.

błędy językowe w social media

 

Skąd się biorą takie zbitki?

Ulubionym określeniem Polaków w social media jest stwierdzenie „dzień dzisiejszy”. Wyrażenie pojawiło się w aż 20% zbadanych wypowiedzi i stanowi ponad połowę użytych pleonazmów. „Wyrażenie na dzień dzisiejszy szczególnie często występuje w reportażach i innych gatunkach mówionych, w których przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy urzędów lub firm mówią do mikrofonu językiem, który wydaje im się bardziej staranny i „namaszczony” – tłumaczy Mirosław Bańko.

Pleonazmy najczęściej używane

Ważny temat publikacji

Najczęściej błędy popełniamy pisząc informacje ogólne, takiej jak status na Facebooku. Na drugim miejscu znalazły się serwisy mody („ubieramy ciuch”), na trzecim publikacje na forach związane z finansami, ubezpieczaniami  oraz prawem („okres czasu”, „póki co”).

publikacje błędy