Kolekcja Simple
Kolekcja Simple

O 32 proc., do 8,2 mln zł, wzrosła sprzedaż detaliczna w salonach odzieżowych Simple CP w czerwcu 2014 roku w ujęciu rok do roku. Sprzedaż detaliczna w salonach Gino Rossi wrosła w czerwcu o 18 proc. i wyniosła 9,5 mln zł.

Sprzedaż całej Grupy Gino Rossi (bez sprzedaży materiałów do poddostawców), wzrosła w czerwcu o 31 proc. i wyniosła 20,8 mln zł. Narastająco, w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku Grupa Gino Rossi zanotowała sprzedaż detaliczną i hurtową na poziomie 115,2 mln zł, o 21 proc. wyższą w ujęciu rok do roku.

Szacunkowy poziom marży brutto na sprzedaży (łącznie detalicznej i hurtowej) w drugim kwartale tego roku wyniósł w sieci Gino Rossi 47,4 proc., natomiast w Simple CP 64,7 proc. Marże brutto na sprzedaży zanotowały wzrost zarówno w stosunku do marż wypracowanych w pierwszym kwartale 2014 roku jak i wobec marż w drugim kwartale 2013 roku. Dla porównania – marże brutto na sprzedaży w drugim kwartale 2013 roku wynosiły w Gino Rossi 46,4 proc., a w Simple CP 58 proc.

– Podsumowując dane sprzedaży za pierwsze półrocze tego roku, chciałbym szczególnie podkreślić dwie bardzo pozytywne tendencje. Po pierwsze dynamicznie rosnąca sprzedaż w salonach marek Gino Rossi i Simple CP potwierdza sukces przygotowanych kolekcji. Ponadto w przypadku marki Simple CP widać, jak zmiany w obszarze zarządzania kolekcją przekładają się na dynamiczny wzrost sprzedaży. W czerwcu sprzedaż detaliczna w salonach Simple CP wzrosła o ponad 30 proc. rok do roku i był to trzeci z kolei miesiąc dwucyfrowej dynamiki sprzedaży, ponieważ w kwietniu sprzedaż Simple CP wzrosła o 18 proc. Po drugie, wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie marża, która przekłada się pozytywnie na zyskowność biznesu. Szacunkowa marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale jest wyższa rok do roku, a także w stosunku do pierwszego kwartału 2014. Nasza koncepcja działania zakłada osiąganie wzrostów sprzedaży przy jednoczesnym maksymalizowaniu poziomów marż, które są najważniejsze z punktu widzenia rentowności biznesu i budowania wartości spółki – komentuje Grzegorz Koryciak, wiceprezes zarządu Gino Rossi.

– W czerwcu przeprowadziliśmy emisję akcji, z której spółka pozyskała 6 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone w części na inwestycje w sieć sprzedaży Gino Rossi, między innymi na przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy salonów sprzedaży. Chcemy także część pieniędzy z emisji przeznaczyć na zwiększenie efektywności produkcji. Zainwestujemy w nowe maszyny w zakładach produkujących obuwie i torebki Gino Rossi, co przełoży się na obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia i wzrost marż. Spodziewamy się, że planowane inwestycje już w tym roku przełożą się na wzrost sprzedaży, dlatego zdecydowaliśmy o podniesieniu prognozy wyników finansowych. Obecnie prognozujemy, że Grupa Gino Rossi wypracuje w 2014 roku 265 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 21 mln zł EBITDA. Poprzednia prognoza zakładała wypracowanie 260 mln zł przychodów i 20 mln zł EBITDA – dodaje Grzegorz Koryciak.

Gino Rossi zarządza markami Gino Rossi oraz Simple Creative Products. W ofercie Grupy Gino Rossi znajduje się obuwie damskie i męskie, torebki i akcesoria skórzane oraz odzież damska. Gino Rossi to marka w segmencie obuwia ze średniej i wyższej półki. Sieć sprzedaży obejmuje ponad 78 salony firmowe w Polsce i za granicą.

Simple Creative Products to czołowa marka luksusowej odzieży damskiej. Sieć sprzedaży liczy obecnie ponad 54 salonów firmowych znajdujących się w lokalizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.