Vistula

Zarząd spółki Vistula Group SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową spółki wyniosły około 38,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 12,9 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku wyniosła około 201,6 mln zł i była wyższa o około 8,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 22,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 8,1 proc . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła o około 107,8 mln zł i była wyższa o około 6,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W. Kruk) – wyniosły około 13,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 17,2 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 75,0 mln zł i była wyższa o około 7,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group posiada sieć sprzedaży detalicznej (marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk), liczącą ponad 270 lokalizacji.