Unia Europejska sprzedaż internetowa

Ecommerce Europe, europejska izba handlu elektronicznego, opublikowała raport na temat transgranicznej e-logistyki oraz zapotrzebowaniu na nowe rozwiązania w tej dziedzinie w Europie. Organizacja proponuje rozwiązania, dotyczące takich kwestii jak bezpieczeństwo i prywatność w sieci, prawa klienta, płatności online, czy podatki. Jedną z głównych propozycji jest większa integracja usług logistycznych.

Koszty odstraszają kupujących

Izba proponuje m. in stworzenie rejestru wszystkich europejskich podmiotów prowadzących międzynarodowy handel w internecie oraz stworzenie portalu one-stop-shop dającego dostęp do informacji o sprzedawcach (zarówno B2C jak i B2B) i oferowanych przez nich modelach dostaw.

Autorzy raportu zauważają, że konkurencja w zakresie kosztów wysyłki rośnie pomiędzy podmiotami lokalnymi i sklepami sieciowymi handlującymi transgranicznie. Obciążenie finansowe to czynnik, który zwykle powstrzymuje rozwój przedsiębiorstw e-handlowych, a wysokie ceny dostawy często odstraszają konsumentów.

Potrzeba jednolitych standardów

Ecommerce Europe oczekuje inicjatyw legislacyjnych, które uporządkują i skonsolidują rynek dostaw bez konieczności inwestycji finansowych ponoszonych spedytorów lub firmy logistycznych. „Europejski rynek e-commerce potrzebuje jednolitych standardów w zakresie dostaw, ale też w dziedzinie rozwiązań IT czy wystawiania faktur. Tylko w ten sposób możliwy będzie szybszy rozwój e-commerce na Starym Kontynencie” – twierdzą autorzy opracowania.

Ich zdaniem w Europejski rynek handlu internetowego pozostaje w tyle w porównaniu z rozwiązaniami obowiązującymi w USA czy krajach Azji. Kuleje sortowanie produktów ich  katalogowanie oraz zarządzanie jakością. Najbardziej problematyczny jest jednak brak jednolitego sytemu – rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach nie są ze sobą kompatybilne. Z tego powodu e-handel transgraniczny rozwija się w Europie wolniej niż w innych częściach świata.