mobile experience

Co skłania e-konsumentów do częstszego korzystania z serwisów zakupowych? Na jakie problemy natrafiają podczas zakupów online? Odpowiedzi na te pytania znalazły się w najnowszym raporcie przygotowanym przez firmę Gemius dla e-Commerce Polska.

Kulejąca logistyka

Gdyby koszty dostawy były niższe, produkty tańsze, a e-sklepy oferowałyby więcej zniżek, sprzedaż w sieci wzrosłaby. Jak wynika z badań, cena, jaką e-klient musi płacić za dostarczenie zakupów, jak i cena produktów oraz oferowane rabaty mają wpływ na to, jak często dokonuje zakupu online. Na te czynniki wskazali klienci, którzy korzystają z oferty e-sklepów (odpowiednio 69, 62 i 61% z nich).

Wysokie koszty dostawy, zbyt długi czas oczekiwania na przesyłkę oraz trudności ze znalezieniem poszukiwanego produktu to problemy, z którym e-klienci spotkają się najczęściej. Wskazało na nie odpowiednio 48, 37 i 24% internautów, którzy korzystają z serwisów oferujących zakupy w sieci.

Kluczowy czas dostaw

„Istotną rolę w e-handlu odgrywa dostawa, z którą to wiążą się dwa najczęściej wskazywane przez kupujących w internecie problemy” ─ mówi Marek Cynowski, pełnomocnik ds. e-commerce Poczty Polskiej.

„Z perspektywy sprzedających istotnym jest tutaj świadomy wybór nie tylko partnera, któremu powierzy dostarczenie przesyłek, ale także portfolio oferowanych usług, obejmujące zarówno przesyłki efektywne pod kątem kosztów, jak i czasu dostawy” ─ dodaje Cynowski.

Zakupy bez problemu

Badania pokazują, że jedna czwarta e-konsumentów nigdy nie spotkała się z żadnym problemem robiąc zakupy online (24%).

Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy ankiet CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) na grupie 1500 internautów powyżej 15 roku życia.