centrum-handlowe-shutterstock

– Audyty pozwalają wyeliminować z góry wszelkie ryzyka w budynkach, które są zmieniającymi się, żywymi organizmami. Spostrzeżenia zebrane w trakcie audytu pozwalają na identyfikację problemów przed ich wystąpieniem, propagowanie wiedzy wewnątrz organizacji oraz planowanie zmian w procedurach wewnętrznych firmy – podkreślają analitycy z DTZ.

Jakie inne korzyści niesie za sobą profesjonalnie opracowany audyt?

– Ponad 300 audytów, jakie do tej pory przeprowadziliśmy w nieruchomościach, wykazało wiele kierunków możliwych do modyfikacji, naprawy czy wymiany. Bezpieczeństwo w wielu wymiarach jest dla nas najważniejsze i jego poprawa i unikanie ryzyka jest głównym efektem wprowadzenia audytów. Dzięki audytom Health&Safety poprawiliśmy warunki BHP, stale ulepszamy system szkoleń firm serwisujących w zakresie znajomości budynków i procedur, zwiększyliśmy czujność w kwestii posiadanych uprawnień i wykonywania czynności zgodnie z nimi przez uprawnionych pracowników firm serwisujących. Dla naszych klientów bardzo ważne są również oszczędności, jakie dzięki audytom osiągnęliśmy. Pakietowe lub portfelowe negocjacje dają wiele pól do zmniejszania cen lub zwiększania zakresu usług w ramach istniejących kontraktów – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Agnieszka Zdunicz- Skośkiewicz, dyrektor Retail Property Management, DTZ Polska.

– Dodam, iż kwestie oszczędności dotyczą również pola promocji centrów. Efekt skali sprawia, że globalnie negocjujemy stawki na zakup mediów, druk, zakup dekoracji. Globalnie podchodzimy również do partnerstwa i współpracy z innymi markami, które operują w innych sektorach rynku ( FMCG, motoryzacyjny, usługowy) i realizujemy z nimi akcje promocyjne, które uatrakcyjniają pobyt klientów w centrach przy nieznacznym zaangażowaniu finansowym. Jest to niezwykle istotne dla obiektów z mniejszym budżetem marketingowym. Dla większych obiektów jest to również nie bez znaczenia, gdyż oszczędności powstałe w wyniku działań partnerskich, mogą być konsumowane na inne działania promocyjne – dodaje Sylwia Wiszowata- Łazarz z działu Retail Property Management, DTZ Polska.

Więcej o audytach w centrach handlowych w specjalnym wydaniu Shopping Center Poland – Raport 2014 Centra Handlowe w Polsce.