Top Secret
Top Secret, Redan

Top Secret

O 3,2 proc. do 36,7 mln zł zwiększyły się w czerwcu 2014 r. w ujęciu r./r. szacunkowe obroty Grupy Kapitałowej Redan, właściciela marek Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci TextilMarket. Poprawa sprzedaży była zasługą przede wszystkim segmentu dyskontowego. W części modowej wzrosty obrotów w naszym kraju nie wystarczyły na zrównoważenie zmniejszenia przychodów na rynku ukraińskim w wyniku osłabienia hrywny wobec złotego.

– Czerwiec był kolejnym miesiącem, w którym przychody sieci dyskontowej TextilMarket rosły r./r. szybciej niż powierzchnia sieci sklepów. Trwające od marca br. osłabienie hrywny wobec złotego powoduje stale niższą wartość sprzedaży uzyskiwanej na Ukrainie po jej przeliczeniu na złote. Osiągnięte w minionym miesiącu wzrosty sprzedaży w części modowej w Polsce nie wystarczyły na pokrycie w całości tego spadku – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

W czerwcu 2014 r. przychody Grupy Redan wyniosły 36,7 mln zł, czyli 3,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec minionego miesiąca powierzchnia handlowa sieci wyniosła 103,3 tys. mkw., co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu do czerwca 2013 r. Narastająco od początku roku obroty Grupy sięgnęły 223,9 mln zł, co oznacza 7,2 proc. wzrost r./r.

Sieć TextilMarket w czerwcu osiągnęła obroty w wysokości 20,9 mln zł, czyli o 8 proc. większe niż przed rokiem. Sieć sprzedaży segmentu dyskontowego na koniec czerwca br. składała się z 296 sklepów własnych o łącznej powierzchni 63,7 tys. mkw., czyli 5,5 proc. więcej niż w czerwcu 2013 r. Narastająco przez pierwszych sześć miesięcy obroty tego sektora zwiększyły się r./r. o 14,1 proc. do 120,9 mln zł.

Z kolei w segmencie modowym sprzedaż marek odzieżowych Top Secret, Troll i Drywash w czerwcu wyniosła 15,8 mln zł i była o 2,5 proc. niższa niż rok wcześniej. Z tego w kanale e-commerce uzyskano 1,9 mln zł, czyli 3,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2013 r. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży sektora fashion na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 39,6 tys. mkw. i była o 1,4 proc. większa niż w czerwcu 2013 r. Narastająco, przez pierwszych sześć miesięcy br., obroty segmentu modowego wyniosły 103,1 mln zł, co oznacza poziom jak w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z tego sklepy internetowe zapewniły 14,7 mln zł przychodów, czyli ok. 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei
i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 500 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TextilMarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.