Krzysztof Rabiańsk, prezes zarządu Empik Media & Fashion SA
Krzysztof Rabiańsk, prezes zarządu Empik Media & Fashion SA

Rada nadzorcza powoła na stanowisko prezesa zarządu Empik Media & Fashion SA Krzysztofa Rabiańskiego, który aktualnie pełni obowiązki wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego Grupy Polpharma, producenta leków generycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Krzysztof Rabiański będzie odpowiadał za zarządzanie finansami i operacjami oraz dalszy rozwój spółki. Stanowisko obejmie w dniu 1 września 2014 roku.

Ponadto główni akcjonariusze Empik Media & Fashion SA zdecydowali o wzmocnieniu funkcji finansowej spółki. W związku z tym, Jacek Bagiński, członek zarządu spółki, pełniący obecnie obowiązki dyrektora finansowego zostanie awansowany do rady nadzorczej. Jako członek rady nadzorczej będzie wspierał spółkę w obszarach rozwoju strategii finansowej i działalności operacyjnej.

W związku z tymi zmianami – z dniem 30 września 2014 roku – Jacek Bagiński zrezygnuje z pełnienia obowiązków członka zarządu i dyrektora finansowego Empik Media & Fashion SA. Jacek Bagiński zastąpi Marka Modeckiego na stanowisku członka rady nadzorczej spółki.

Krzysztof Rabiański posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami na poziomie korporacyjnym w Polsce i za granicą. Karierę zawodową rozpoczął w PepsiCo Foods/Frito Lay. W latach 1999-2003 pracował w grupie Pilkington na stanowisku dyrektora finansowego oraz członka zarządu. W tym czasie odpowiadał za przeprowadzenie procesu restrukturyzacji oraz wdrożenie systemu ERP. W latach 2003-2006 w ramach grupy Pilkington pełnił funkcję prezesa zarządu i regionalnego dyrektora finansowego na Skandynawię. W 2006 roku został dyrektorem finansowym i wiceprezesem zarządu spółki Żywiec Zdrój SA z grupy Danone, gdzie zajmował się wsparciem procesu budowania udziału w rynku i silnej marki na rynku lokalnym. W 2011 roku dołączył do Grupy Polpharma, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego, będąc odpowiedzialnym za finansowanie ekspansji, zarządzanie długiem i ryzykiem finansowym oraz budowanie wartości firmy. Krzysztof Rabiański jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jacek Bagiński od kiedy dołączył do EM&F SA w 2007 roku – był odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii finansowej firmy. Pełnił kluczową rolę w zarządzaniu finansowaniem spółki oraz nadzorował najważniejsze transakcje akwizycjne i sprzedaży aktywów w ramach Grupy EM&F. W latach 2000-2006 pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w dwóch innych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. Opoczno SA i Polfa Kutno SA. W latach 1996-1999 sprawował szereg funkcji menedżerskich w pionie finansowym PepsiCo. Jacek Bagiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kierunek Handlu Zagranicznego.