KFC
KFC

Zarząd spółki AmRest Holdings SE poinformował, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest wyniosły w drugim kwartale 2014 roku 718,1 mln zł, co stanowi 8,0 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 12,4 proc.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w drugim kwartale 2014 roku 417,1 mln zł, co stanowi wzrost o 5,6 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2013. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 7,6 proc.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 104,4 mln zł i wzrosły o 6,2 proc. w zł oraz 24,3 proc. w walucie lokalnej.

Sprzedaż na rynku hiszpańskim w drugim kwartale 2014 roku osiągnęła poziom 147,6 mln zł, notując 8,1 proc. wzrostu w zł oraz 9,0 proc. wzrostu w walucie lokalnej.

Przychody dywizji Nowe Rynki wyniosły w drugim kwartale 2014 roku 49,1 mln zł i były wyższe o 38,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (47,0 proc. w walutach lokalnych).

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, którą rozwija zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. Niedawno do portfolio AmRest dołączyły 2 chińskie marki: Blue Frog i KABB. Spółka otworzyła również pierwszą restaurację Stubb’s. Po pierwszym kwartale 2014 AmRest posiadał 745 restauracji w 12 krajach.