Radosław Wiśniewski, prezesa zarządu Redan SA

Radosław Wiśniewski, prezes zarządu Redan SA, złożył rezygnację z pełnionego przez siebie stanowiska. Jak poinformowano, nie będzie to miało wpływu na działania operacyjne Grupy, zaś od strony strategicznej dotychczasowy prezes gwarantuje dalsze wsparcie.

– W związku z tym, że proces restrukturyzacji Redan zbliża się do końca, a sytuacja finansowa Grupy jest ustabilizowana oceniłem, że nie jest konieczny mój dalszy bezpośredni udział w zarządzaniu. Dlatego uznałem, że mogę opuścić zarząd Redanu. Jednocześnie zapewniam, że nie mam zamiaru sprzedawania akcji spółki. Nadal będę angażował się w zagadnienia strategiczne Grupy Redan, lecz teraz po stronie właścicielskiej – powiedział Radosław Wiśniewski, były prezes zarządu Redan SA i główny akcjonariusz spółki.

Zmiana w zarządzie Redan związana jest z zakończeniem procesu restrukturyzacji finansowej Redan.

Od strony organizacyjnej Grupa jest zorganizowana tak, że wszystkie operacje i aktywa części dyskontowej wchodzą w skład Adesso SA, zaś w części modowej – w Top Secret sp. z o.o. oraz w spółkach zagranicznych. We wszystkich tych podmiotach Redan SA posiada 100 proc. udziałów. Każda z tych spółek ma swój niezależny zarząd, który odpowiada za wdrażanie strategii na rynku, na którym działa. Zadaniem Redan SA jest przede wszystkim wyznaczanie celów strategicznych, koordynacja polityki finansowej w ramach Grupy oraz świadczenie scentralizowanych usług back-office.

Rada Nadzorcza Redan SA na najbliższym posiedzeniu planuje powierzenie funkcji prezesa zarządu spółki Boguszowi Kruszyńskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu. Bogusz Kruszyński jest związany z Grupą Redan od 2003 r.

Redan SA jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy Textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.