Salon Intersport
Salon Intersport

Zarząd spółki Intersport Polska SA poinformował, że według wstępnych szacunków spółka osiągnęła w II kwartale 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 55,368 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 51,636 tys. zł).

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w kwietniu 2014 roku wyniosły 17,846 tys. zł i były wyższe o 1,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku. W maju 2014 roku przychody netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 18,768 tys. zł (+10,9 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku), a w czerwcu 2014 roku 18,754 tys. zł (+9,5 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku).

Spółka odnotowała w 2014 roku lepszy wynik II kwartału niż w roku ubiegłym. W II kwartale 2014 roku strata brutto wyniosła 423 tys. zł, czyli o 71 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku (była: strata brutto na poziomie 1,451 tys. zł).

Narastająco, od stycznia do czerwca 2014 roku, łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 115 139 tys. zł, czyli o 5 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 109 694 tys. zł). Zarząd szacuje, że po I półroczu 2014 roku spółka osiągnie zysk brutto na poziomie około 96 tys. zł, natomiast EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 4,272 tys. zł.

Szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2014 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Przedstawiciele spółki będą uczestnikami Shopping Center Forum 2014 Fall Edition.