Josip Kardun, Atrium
Josip Kardun, Atrium

Atrium European Real Estate Limited właściciel, operator i deweloper nieruchomości komercyjnych i centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformował, że dyrektor generalna Grupy, Rachel Lavine, obejmie od 30 listopada 2014 r. funkcję wiceprezesa ds. wykonawczych, pozostając zarazem członkiem zarządu.

Na stanowisku dyrektora generalnego Grupy Atrium zastąpi ją Josip Kardun, pełniący obecnie funkcję dyrektora ds. operacyjnych oraz wicedyrektora generalnego, które to stanowisko zajmuje od 14 lutego 2014 r.

W swojej nowej roli Rachel Lavine będzie w dalszym ciągu zaangażowana w ogólne zarządzanie strategiczne grupą Atrium oraz jej rozwojem. Do 30 listopada 2014 r. będzie nadzorować sprawne przekazanie bieżącego zarządzania grupą oraz innych zadań i obowiązków dyrektora generalnego grupy Josipowi Kardunowi.

Josip Kardun, zasiadający w zarządzie spółki ICSC Europe, to mający bogate doświadczenie specjalista w zakresie obiektów handlowych. Dysponuje szeroką wiedzą w zakresie międzynarodowej działalności operacyjnej i transakcji, a także dogłębną znajomością głównej działalności Grupy Atrium w regionach, w których jest ona obecna. Przed zatrudnieniem w Grupie Atrium współpracował on z europejską spółką wyspecjalizowaną w obiektach handlowych, ECE Projektmanagement GmbH & Co KG (ECE), gdzie przez siedem lat zajmował szereg stanowisk wysokiego szczebla, ostatnio jako dyrektor ds. inwestycji oraz dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz Grupy Zarządzania Transakcjami.

– Rachel Lavine pełniła funkcję dyrektora generalnego Grupy Atrium od momentu zmiany kontroli w spółce w 2008 r. Wykazała się przy tym znacznymi umiejętnościami, talentem i wnikliwością, czyniąc z grupy jedno z wiodących i najbardziej poważanych przedsiębiorstw działających na europejskim rynku nieruchomości. Pod kierownictwem Rachel Grupa Atrium przez pięć kolejnych lat odnotowywała wzrost, poszerzyła swój portfel inwestycyjny dzięki strategicznym przejęciom, zbyciom i rozwojowi, a także wprowadziła reżim ścisłej przejrzystości korporacyjnej. Co więcej Rachel udało się stworzyć wysoce profesjonalny i oddany zespół kierowniczy. Ogromnie cieszy nas fakt, że będzie ona w dalszym ciągu sprawować w grupie funkcję wykonawczą o znaczeniu strategicznym i w imieniu Zarządu pragnę wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za niesłabnący wysiłek, który Rachel wkłada w swoją pracę oraz za jej wszechstronny udział w skutecznych zmianach wprowadzanych w Grupie podczas sprawowania przez nią stanowiska dyrektora generalnego – powiedział prezes zarządu Chaim Katzman.

– Zarząd jest przekonany, że dzięki bogatemu doświadczeniu Josipa Karduna, a także jego dogłębnej znajomości działalności grupy i specyfiki regionów, w których ona działa, jest on godnym następcą swojej poprzedniczki na stanowisku dyrektora generalnego Grupy Atrium. Wraz z zarządem Grupy mamy przyjemność życzyć mu samych sukcesów na nowym stanowisku.

– Wyprowadzenie Grupy Atrium z trudności, w których znalazła się w 2008 r. było fascynującym wyzwaniem – powiedziała Rachel Lavine. – Cieszę się, że ostatnie sześć lat moich starań udało się przekuć na tak pozytywne wyniki.

– Nadzorując działalność Grupy w okresie trwałego wzrostu, zdecydowałam, że nadszedł czas przekazać pałeczkę nowemu pokoleniu, pozwalając nowym liderom pokierować bieżącą działalnością. Jestem przekonana, że Josip posiada konieczne doświadczenie, talent i umiejętności, które pozwolą mu wypracować kolejne sukcesy na podwalinach naszych osiągnięć. Z całą pewnością będę blisko współpracować z Zarządem i samym Josipem, tak aby zapewnić płynne i uporządkowane przekazanie obowiązków kierowniczych, ale także aby właściwie ocenić strategiczne cele Grupy i odpowiednio wyznaczyć priorytety. Życzę Josipowi samych sukcesów na nowym stanowisku dyrektora generalnego Grupy Atrium.

Atrium to spółka sektora nieruchomości prowadząca działalność głównie w zakresie inwestowania w centra handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzania nimi i ich rozwoju. Według stanu na 31 marca 2014 r. grupa posiadała portfel 153 centrów handlowych i obiektów detalicznych o łącznej wartości rynkowej 2,5 mld euro, położonych w siedmiu krajach, o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,3 mln mkw. W 2013 r. Grupa Atrium odnotowała przychody z najmu brutto w wysokości 203,5 mln euro.

Przedstawiciele Atrium European Real Estate Limited będą uczestnikami Shopping Center Forum 2014 Fall Edition .

Swoje projekty zaprezentują przy stosiku 6.2