Poland online retailing

Według raportu Internauci 2014, opublikowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, już prawie połowa polaków przekonała się do zakupów w sieci. Co raz większa liczba osób nie tylko kupuje w sieci ale również sprzedaje.

Zaledwie 6 lat temu osoby, które deklarowały, że choć raz dokonały zakupu przez internet, stanowiła jedną czwartą ogółu dorosłych osób w Polsce. Obecnie w raz z rozwojem technologii mobilnych oraz z zwiększająca się popularnością e-commerce już 47% ankietowanych dokonała przynajmniej jednorazowe zakupy przez internet.

Co więcej, ponad jedna trzecia internautów (36%), czyli blisko co czwarta dorosła osoba w Polsce potwierdziła, że w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie zakupiła coś przez internet.

zakupy internetowe

Nie tylko zakupy, ale też sprzedaż

Autorzy raportu zauważyli również, że coraz większa liczba polaków przynajmniej raz sprzedał coś w sieci – już 30% ankietowanych internautów deklaruje, że choć raz wystawili coś na popularne w Polsce serwisy aukcyjne.

sprzedaż internetowa

Głównie kupujemy odzież i obuwie

Nadal najchętniej kupowane za pośrednictwem sieci są produkty takie jak odzież i obuwie, sprzęt elektroniczny, a także artykuły motoryzacyjne oraz zabawki i artykuły dziecięce. Do relatywnie często nabywanych można zaliczyć również kosmetyki, książki, bilety na samolot, pociąg lub autobus oraz sprzęt sportowy. Nieco rzadziej są to programy i gry komputerowe, muzyka i filmy, leki, a także dostęp do usług lub różnych treści. Sporadycznie kupowana jest w internecie żywność. Poza wymienionymi produktami niektórzy ankietowani kupili w sieci artykuły ogrodnicze, materiały budowlane, meble, artykuły dla zwierząt oraz instrumenty muzyczne.

Co raz częściej płacimy przez internet

Według raportu w ciągu ostatniego roku przybyło Polaków korzystających z usług bankowych przez  internet. Stanowią oni obecnie niemal dwie trzecie internautów (63%), czyli dwie piąte ogółu  badanych. Z bankowości elektronicznej relatywnie częściej niż inni korzystają internauci  w wieku od 25 do 44 lat oraz lepiej wykształceni.

Niezmiennie niewielka jest popularność płatnego dostępu do treści zamieszczonych  w internecie. W ostatnim miesiącu wykupił go tylko co dziesiąty użytkownik (10%).  Nabywanie tego rodzaju usług częściej deklarują młodsi niż starsi internauci.

Pobieranie z sieci darmowych programów, muzyki i filmów deklaruje niemal dwie  piąte użytkowników (37%), czyli niespełna jedna czwarta ogółu badanych. Ściąganie plików  z internetu jest tym rzadsze, im starsi są internauci. Wśród użytkowników mających nie  więcej niż 34 lata pobierała je ponad połowa, a wśród mających 55 lat i więcej – mniej więcej  co dziesiąty.

bankowość internetowa

Badanie  przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3–9 kwietnia 2014 roku na liczbie 1028 polaków.