Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

Polskie przedstawicielstwo inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – UN Global Compact jako partner merytoryczny podczas Shopping Center Forum 2014 Fall Edition zaprezentuje blok pod hasłem „Rynek centrów handlowych w dobie zrównoważonego rozwoju”. O korzyściach dla firm z przystąpienia do UN Global Compact redakcji Retailnet mówi Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Obecnie UN Global Compact jest największą, globalną Inicjatywą skupiającą biznes i wypracowującą w oparciu o standardy ONZ praktykę działania biznesu na całym świecie. Co daje firmom związanym z rynkiem centrów handlowych uczestnictwo w UN Global Compact?

Jak Pan słusznie zauważył, UN Global Compact jest największą, globalną ONZ-owską Inicjatywą skupiającą biznes. Do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 tys. członków ze 145 krajów świata i liczba ta stale rośnie. Przykładowo w lipcu br. do grona krajów gdzie obecne jest UN Global Compact dołączyła Nikaragua. Światowy biznes już kilkanaście lat temu zaczął zdawać sobie sprawę, że każda działalność gospodarcza pociąga za sobą konsekwencje społeczne i środowiskowe. Coraz bardziej świadome budowanie poczucia odpowiedzialności i troski za ludzi i przyrodę wśród dyrektorów i prezesów firm doprowadziło do podjęcia konkretnych działań w tym obszarze. Z czasem pojedyncze, doraźne działania zaczęto przekształcać w długofalowe projekty, wpisując je w strategie marketingowe firm i tworząc tym samym politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

ONZ to organizacja międzynarodowa stawiająca sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy międzynarodowej oraz przestrzeganie podstawowych praw człowieka. UN Global Compact to Inicjatywa, która jest powołana do wdrażania ONZ-owskich celów w obszarze biznesu. Tym samym posiadamy międzynarodowy mandat do podejmowania współpracy z biznesem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, pragnącym wpisać się w światowe trendy związane z budowaniem korporacyjnej odpowiedzialności, UN Global Compact wspiera te dążenia, gwarantując merytoryczne zaplecze i wskazując drogowskazy na ścieżce prowadzącej do zrównoważonego rozwoju. Swoim ONZ-owskim autorytetem potwierdzamy także słuszność działań podejmowanych przez konkretne firmy.

Nie inaczej jest z firmami związanymi z rynkiem centrów handlowych. Wśród dwudziestu największych światowych firm z rynku nieruchomości komercyjnych, sześć jest aktywnymi członkami UN Global Compact, w tym aż trzy znajdują się w pierwszej piątce. Ponadto światowa lista członków UN Global Compact to blisko 120 firm zajmujących się nieruchomościami. Te firmy czują się odpowiedzialne społecznie i środowiskowo, a wdrażając 10 zasad UN Global Compact, realizują tym samym politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i potwierdzają transparentność swoich działań.