Warszawa, fot. Shutterstock

Warszawa, fot. Shutterstock

Jak wynika z danych zebranych przez CBRE, najbliższe kwartały przyniosą poszczególnym segmentom polskiego rynku nieruchomości komercyjnych wzrosty. Dobre perspektywy dla Polski wynikają z polepszającej się sytuacji gospodarczej kraju i rosnącego zainteresowania Polską zagranicznych inwestorów. W I połowie 2014r. całkowity wolumen inwestycyjny w Polsce wyniósł prawie 1,4 miliarda euro. W II kw. 2014 wolumen inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych spadł nieco względem I kw. i wyniósł 409 mln euro. Jednocześnie, po raz pierwszy, wartość inwestycji w nieruchomości przemysłowe i logistyczne była wyższa niż w nieruchomości biurowe i handlowe, wynosząc 218 mln euro.

W I połowie 2014 r. stołeczny rynek dysponował 1,4 mln mkw. powierzchni handlowej. W budowie znajduje się 30 400 mkw., jednak w tym roku na stołecznym rynku nie przybędzie nowej przestrzeni handlowej, zostanie ona oddana do użytku dopiero w 2015 r. Średnie nasycenie powierzchnią handlową w warszawskiej aglomeracji wynosi obecnie 430 mkw. na 1000 mieszkańców, plasując Warszawę, pod tym względem, na pierwszym miejscu wśród stolic państw regionu CEE. W I połowie 2014 r. wolumen inwestycyjny w sektorze handlowym wyniósł 365 mln euro, co stanowiło 27 proc. całkowitego wolumenu inwestycji w Polsce.

– Wysoki stopień nasycenia powierzchnią handlową w aglomeracji warszawskiej nie przekreśla możliwości realizacji przez deweloperów kolejnych obiektów handlowych. Szczególnie perspektywiczne są lokalizacje w szybko rozwijających się dzielnicach mieszkalnych stolicy, takich jak Białołęka czy Wilanów oraz na centralnych działkach w podwarszawskich gminach, takich jak Wołomin, Legionowo, Piaseczno, a także przy arteriach wylotowych z Warszawy – mówi Agata Czarnecka, zastępca dyrektora w Dziale Doradztwa i Badań Rynku CBRE.

Poza budowanymi oraz planowanymi nowymi obiektami, stołeczny rynek handlowy rozwija się także poprzez rozbudowę i modernizację istniejących budynków, tak aby spełniały rosnące wymagania klientów. Warszawę czeka także poważna zmiana jakościowa, jeśli chodzi o rozwój ulic handlowych, które w stolicy nie funkcjonują jeszcze choćby tak jak w Krakowie czy dużych miastach państw Europy Zachodniej. Największe szanse, aby w trakcie kilku lat stać się ulicami handlowymi z prawdziwego zdarzenia mają ulice Chmielna, Nowy Świat czy Mokotowska.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej w I połowie 2014 r. wynosił 1,8 proc. Najwyższe stawki czynszów w centrach handlowych wynosiły 80-110 euro/mkw./mies., a średnie stawki najmu kształtowały się na poziomie 45-60 euro/mkw./mies. W najbliższych kwartałach zarówno wskaźnik pustostanów, jak i stawki czynszów, pozostaną stabilne. Mimo utrzymujących się na stałym poziomie stawek czynszowych, najemcy oczekują wzrostu zachęt kapitałowych, takich jak choćby: pokrycia kosztów wykończenia lokalu, okresów zwolnień z płatności czynszu, stawek czynszowych płaconych od obrotu zamiast stałego czynszu lub kombinacji obu form miesięcznego rozliczenia.