Oświetlenie Philips w markecie Biedronka

W najnowszym raporcie firma Jeronimo Martins, właściciel dyskontów Biedronka, poinformowała, że sprzedaż like-for-like sieci w pierwszej połowie 2014 roku spadła o 1,2 proc. Przychody Biedronki w analizowanym okresie wzrosły o 9,1 proc. w ujęciu rok do roku do poziomu 4,029 mln euro.

Jak podsumowują przedstawiciele sieci, wyniki Biedronki okazały się gorsze od oczekiwań i negatywnie wpłynęły na poziom zysków całej grupy. Firma już podjęła działania mające na celu powrót do optymalnych poziomów sprzedaży like-for-like.

W pierwszym półroczu roku, zgodnie z planem, otwarto 92 nowe sklepy. W połowie czerwca spółka zdecydowała się także wprowadzić możliwość płatności kartą w swoich sklepach. Na koniec czerwca br. funkcja ta była już dostępna w 1400 Biedonkach.

Jak wynika z raportu, zysk netto Jeronimo Martins przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, spadł w pierwszym półroczu 2014 roku o 12,4 proc. do 144,9 mln euro z 165,3 mln euro rok wcześniej.

EBITDA grupy Jeronimo Martins w pierwszej połowie 2014 roku spadła o 2,3 proc. do 341,4 mln euro z 349,5 mln euro rok wcześniej. Przychody Jeronimo Martins w pierwszym półroczu wzrosły o 7,2 proc. do 6.051,7 mln euro wobec 5.643 mln euro w pierwszej połowie 2013 roku. Jednak dług netto spółki wzrósł do poziomu 606,5 mln euro wobec 461 mln euro na koniec pierwszego półrocza roku ubiegłego.