UN Global Compact
UN Global Compact

Podczas Shopping Center Forum 2014 Fall Edition polskie przedstawicielstwo inicjatywy ONZ UN Global Compact jako partner merytoryczny zaprezentuje blok pod hasłem „Rynek centrów handlowych w dobie zrównoważonego rozwoju”, w ramach którego omówiony zostanie program Brandbility. O możliwości uzyskania certyfikatu Brandbility przez najemców i deweloperów centrów handlowych redakcji Retailnet mówi Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Brandbility to kluczowy program Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ UN Global Compact w Polsce w obszarze ochrony środowiska. Ważnym elementem programu jest certyfikacja procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu itp., w wyniku której UN Global Compact w Polsce poświadcza zachowanie ONZ-owskich standardów przeprowadzonego procesu. Podczas audytu Brandbility analizowane są procedury postępowania z odpadami od momentu planowania produkcji, aż po sposób ich zagospodarowania. Certyfikat odnosi się do wszystkich podmiotów działających w sektorze rebrandingu i remodelingu oraz związanych z nimi procesów. W zależności od charakteru udziału w w/w procesach wyróżniane są dwa rodzaje certyfikacji Brandbility: Wise Process oraz Wise Company.

Certyfikat Brandbility – Wise Process, to certyfikat przyznawany firmie dla pojedynczego procesu rebrandingowego. W procesie certyfikacji analizowany jest przebieg rebrandingu, wg kryteriów określonych przez zespół ekspertów UN Global Compact w Polsce. Za dotrzymanie odpowiednich standardów przyznawane są punkty, które stanowią podstawę do wydania certyfikatu Brandbility. Dzięki temu firma, która pozytywnie przejdzie proces certyfikacji może komunikować o spełnieniu standardów środowiskowych UN Global Compact. Metodologia audytu oraz założenia Programu zostały opracowane przez UN Global Compact we współpracy z instytucjami tworzącymi Kapitułę Programu Brandbility w szczególności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Z kolei certyfikat Brandbility – Wise Company w pierwszej fazie programu przyznawany jest firmom wykonującym zmianę wizerunku klienta. Weryfikacji w tym przypadku podlega system gospodarowania odpadami na każdym etapie wykonywania usługi. Po pozytywnej rekomendacji UN Global Compact, firma może uzyskać certyfikat Brandbility i tym samym dołączyć do koalicji firm i instytucji zrzeszonych w ramach programu. W kolejnych latach koalicja Brandbility będzie rozszerzana na inne branże.

W kontekście zaangażowania biznesu warto zaznaczyć, że pomysłodawczynią i inicjatorką Programu Brandbility jest Katarzyna Rudnicka, prezes i właścicielka firmy Vivenge, polskiego producenta identyfikacji wizualnej i procesów rebrandingowych oraz członkini Rady Programowej UN Global Compact w Polsce. To pokazuje, że inicjatywy na rzecz ochrony środowiska nie są zarezerwowane wyłącznie dla największych korporacji, ale że każda firma, której na sercu leży odpowiedzialność za środowisko może w prosty sposób zaangażować się w program na rzecz budowania świadomości prośrodowiskowej.