UN Global Compact
UN Global Compact

UN Global Compact

Podczas Shopping Center Forum 2014 Fall Edition polskie przedstawicielstwo inicjatywy ONZ UN Global Compact jako partner merytoryczny zaprezentuje blok pod hasłem „Rynek centrów handlowych w dobie zrównoważonego rozwoju”, w ramach którego omówiony zostanie program Brandbility. O możliwości uzyskania certyfikatu Brandbility przez najemców i deweloperów centrów handlowych redakcji Retailnet mówi Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Brandbility to kluczowy program Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ UN Global Compact w Polsce w obszarze ochrony środowiska. Ważnym elementem programu jest certyfikacja procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu itp., w wyniku której UN Global Compact w Polsce poświadcza zachowanie ONZ-owskich standardów przeprowadzonego procesu. Podczas audytu Brandbility analizowane są procedury postępowania z odpadami od momentu planowania produkcji, aż po sposób ich zagospodarowania. Certyfikat odnosi się do wszystkich podmiotów działających w sektorze rebrandingu i remodelingu oraz związanych z nimi procesów. W zależności od charakteru udziału w w/w procesach wyróżniane są dwa rodzaje certyfikacji Brandbility: Wise Process oraz Wise Company.

Certyfikat Brandbility – Wise Process, to certyfikat przyznawany firmie dla pojedynczego procesu rebrandingowego. W procesie certyfikacji analizowany jest przebieg rebrandingu, wg kryteriów określonych przez zespół ekspertów UN Global Compact w Polsce. Za dotrzymanie odpowiednich standardów przyznawane są punkty, które stanowią podstawę do wydania certyfikatu Brandbility. Dzięki temu firma, która pozytywnie przejdzie proces certyfikacji może komunikować o spełnieniu standardów środowiskowych UN Global Compact. Metodologia audytu oraz założenia Programu zostały opracowane przez UN Global Compact we współpracy z instytucjami tworzącymi Kapitułę Programu Brandbility w szczególności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Z kolei certyfikat Brandbility – Wise Company w pierwszej fazie programu przyznawany jest firmom wykonującym zmianę wizerunku klienta. Weryfikacji w tym przypadku podlega system gospodarowania odpadami na każdym etapie wykonywania usługi. Po pozytywnej rekomendacji UN Global Compact, firma może uzyskać certyfikat Brandbility i tym samym dołączyć do koalicji firm i instytucji zrzeszonych w ramach programu. W kolejnych latach koalicja Brandbility będzie rozszerzana na inne branże.

W kontekście zaangażowania biznesu warto zaznaczyć, że pomysłodawczynią i inicjatorką Programu Brandbility jest Katarzyna Rudnicka, prezes i właścicielka firmy Vivenge, polskiego producenta identyfikacji wizualnej i procesów rebrandingowych oraz członkini Rady Programowej UN Global Compact w Polsce. To pokazuje, że inicjatywy na rzecz ochrony środowiska nie są zarezerwowane wyłącznie dla największych korporacji, ale że każda firma, której na sercu leży odpowiedzialność za środowisko może w prosty sposób zaangażować się w program na rzecz budowania świadomości prośrodowiskowej.