ecommerce-data

Analizując dane z różnych źródeł sklepy internetowe mogą wyodrębnić odbiorców, którzy posiadają cechy najbardziej pożądanych i wartościowych klientów, do których warto kierować komunikat reklamowy. Firma Sparc Media przygotowała infografikę, w której wyjaśnia jak pozyskiwać i analizować dane o klientach.

Jak wyjaśnia Sparc Media, dane o klientach dzielą się na trzy kategorie, w zależności od tego jakie jest ich źródło. First party data są to dane, które firma już posiada. Mogą być one pobrane z firmowej strony internetowej, CRM, z firmowego call center lub z przeprowadzonych ankiet. Zbierając i analizując te dane, można dowiedzieć się, kim są klienci e-sklepu oraz dotrzeć do naszych odbiorców z up lub cross hellingiem, czyli technikami mającymi na celu zwiększenie sprzedaży.

Jak pozyskać nowych klientów

Z kolei second party data są to dane first party innego podmiotu lub dane, które zostały uzyskane w wyniku przeprowadzenia kampanii. Jak można wykorzystać dane pochodzące od innych podmiotów, by pozyskać nowych klientów?

Załóżmy, że naszym reklamodawcą jest bank, który przygotował specjalną kartę kredytową dla osób często podróżujących liniami lotniczymi. W takiej sytuacji bank może nawiązać współpracę z linią lotniczą i uzyskać dostęp do użytkowników odwiedzających / dokonujących zakupów na stronie i wyświetlać im promocyjną ofertę na kartę kredytową.
Wynagrodzenie dla linii lotniczej może przybierać różne formy od czysto efektywnościowego (za każdego pozyskanego klienta ustaloną stawkę) przez model CPM (za liczbę wyświetleń kreacji reklamowych do użytkowników), CPC jak i opłaty stałe niezależnie od ilości. Wykorzystywanie danych o użytkownikach innego podmiotu, tzw. Dane secondo-party to bez wątpienia ciekawy sposób na przeprowadzenie kampanii do ściśle określonej grupy docelowej.

Dane od podmiotów zewnętrznych

Ostatnią kategorią są tzw. third party data, czyli dane uzyskane od podmiotów zewnętrznych. Na rynku amerykańskim w 2013 roku wzrost wydatków na zakup tego typu danych wynosił 25%. Pochodzą one z wielu źródeł i nie ograniczają się jedynie do informacji pozyskanych online. Często mogą być wspierane informacjami o zachowaniach użytkownika offline, takich jak dokonanie zakupu, czy geolokalizacja telefonu.

Korzyścią z pozyskania danych third party jest poszerzenie i pogłębienie informacji o użytkowniku. Byłoby to niemożliwe przy wykorzystaniu np. tylko własnej strony internetowej. Jednak kupując dane third party, firmy e-commerce powinny być świadome kilku czynników, mogących wpływać na jakość uzyskanych informacji. Może to być np. sposób pozyskania danych – czy dostawca korzysta z danych deklaratywnych, czy uzyskanych na podstawie aktywności online.

Analiza musi być zintegrowana

Należy pamiętać, że dane pochodzące z różnych źródeł powinny być analizowane wspólnie, aby uzyskać pełniejszy obraz użytkowników e-sklepu oraz ich zachowań.

Sparc Media to międzynarodowy dostawca rozwiązań dla online marketingu. Firma założona w Sydney rozpoczęła w tym roku działalność w Polsce i krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Sparc Media posiada lokalne biura m.in. w Tokyo, Nowym Jorku, Hong Kongu, a od niedawna w Krakowie.

sparc-media