Salon Vistula
Salon Vistula

Grupa Kapitałowa Vistula Group SA w lipcu 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości około 34,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 11,4 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku wyniosła około 236,2 mln zł i była wyższa o około 9,1 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 18,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 14 proc . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 126,4 mln zł i była wyższa o około 7,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 12,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 3,4 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 87,9 mln zł i była wyższa o około 7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group posiada sieć sprzedaży detalicznej (marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk), liczącą ponad 270 lokalizacji.