Kolekcja Top Secret

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2014 roku wyniosła 37,6 mln zł i była niecałe 8 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym za 7 miesięcy 2014 roku sprzedaż Redan wyniosła 261,4 mln zł i wzrosła o ponad 7 proc. rok do roku.

Powierzchnia całej sieci GK Redan na koniec lipca wyniosła 103,3 tys. mkw., co oznacza wzrost o 4,3 proc. w odniesieniu do lipca 2013.

Sieć dyskontowa

W sieci dyskontowej Textilmarket poziom sprzedaży towarów w lipcu 2014 r. wyniósł 20,7 mln zł, co oznacza poziom o ponad 14 proc. wyższy niż w lipcu roku poprzedniego. Sprzedaż po 7 miesiącach br. osiągnęła poziom 141,6 mln zł i była wyższa o ok. 14 proc. rok do roku. Sieć Textilmarket na koniec lipca składała się z 294 sklepów własnych o łącznej powierzchni 63,2 tys. mkw., i była na poziomie niecałe 5 proc. wyższym niż w lipcu 2013.

Sieć modowa

Wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w lipcu 2014 r. wyniosła 16,9 mln zł i była wyższa o 0,8 proc. od osiągniętej w lipcu 2013 r. Sprzedaż po 7 miesiącach br. wyniosła 119,8 mln zł, co oznacza poziom jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lipca 2014 roku miały łączną powierzchnię 40,1 tys. mkw., tj. były na poziomie o 3,3 proc. wyższym niż w lipcu 2013. Sprzedaż towarów Grupy Redan poprzez sklepy internetowe w lipcu 2014 r. osiągnęła poziom 2,1 mln zł, i wzrosła o 5,6 proc. w porównaniu do lipca 2013. W ujęciu narastającym za 7 miesięcy 2014 r. sprzedaż poprzez sklepy internetowe wyniosła 16,8 mln zł i wzrosła o ponad 10 proc. rok do roku.

Redan SA jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy Textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.