Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest
Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest

Sprzedaż Grupy AmRest, właściciela m.in. restauracji KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks, w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła prawie 1,39 mld zł i była o 8,9 proc. większa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Przychody w II kwartale 2014 roku wyniosły 714 mln zł, będąc o 7,3 proc. wyższe, niż przed rokiem. W walutach lokalnych sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o ok. 13,8 proc.

Największy wpływ na dynamiczny wzrost sprzedaży miały rosnące przychody w CEE. W pierwszym półroczu 2014 roku sprzedaż tej dywizji wzrosła o 54 mln zł (+7,2 proc.) do 809 mln zł. Przychody w drugim kwartale 2014 roku były o 22 mln zł wyższe, niż przed rokiem (+5,6 proc.). Wzrost sprzedaży został osiągnięty przede wszystkim dzięki sprzedaży dodanej nowych restauracji (32 otwarcia w ostatnich 3 kwartałach), a także utrzymującym się pozytywnym indeksom sprzedażowym w restauracjach porównywalnych.

– Wyniki naszej największej dywizji – Europy Centralno-Wschodniej – przekroczyły nasze oczekiwania, notując poprawę zarówno marżowości jak i wzrost sprzedaży w restauracjach porównywalnych. W drugim kwartale 2014 roku mieliśmy także kilka przełomowych osiągnięć – marka Burger King w Polsce po raz pierwszy osiągnęła dodatni wynik na poziomie EBITDA, KFC na Węgrzech zanotowało najwyższy poziom marży EBITDA w historii, a nasza największa marka KFC w Polsce mogła pochwalić się najlepszymi wynikami od 2012 roku. Tak dobry rezultat pokazuje nam, że nasz podstawowy biznes jest w doskonałym stanie i utrzymają się pozytywne trendy odnośnie marży – mówi Henry McGovern, przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest i współzałożyciel firmy AmRest

Przychody ze sprzedaży w Rosji wyniosły w pierwszej połowie 2014 roku 199 mln zł i były o 6,7 proc. wyższe, niż przed rokiem. Dynamika sprzedaży w drugim kwartale wyniosła 6,2 proc. (wzrost o 6 mln zł do 104 mln zł). Rosnące przychody dywizji rosyjskiej były efektem dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w restauracjach porównywalnych (w walucie lokalnej), a także obecnej skali nowych otwarć – w ciągu ostatnich 3 kwartałów otwarto 10 restauracji. W walucie lokalnej sprzedaż w drugim kwartale 2014 roku wzrosła o 24,3 proc.

– Trendy wzrostowe wyników dywizji rosyjskiej utrzymują się na przekór politycznym zawirowaniom w regionie. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży porównywalnej w KFC (w walucie lokalnej) zdają się potwierdzać silny popyt na nasze produkty. Dodatkowo, zapoczątkowane w 2013 roku inicjatywy mające na celu wzrost efektywności kosztowej przełożyły się na znaczną poprawę marż EBITDA biznesu bazowego, przyczyniając się do przełomowych wyników całej Grupy. Mimo dobrych trendów i wyników dywizji rosyjskiej kierownictwo AmRest przygląda się bacznie rozwojowi wydarzeń w tym regionie w celu ograniczenia ryzyka działalności poprzez dostosowanie poczynań do zmieniających się warunków.

Sprzedaż dywizji hiszpańskiej w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 292 mln zł i była o 21 mln zł wyższa, niż przed rokiem (+7,6 proc.). Pozytywne trendy sprzedażowe, zapoczątkowane pod koniec 2013 roku, utrzymały się w drugim kwartale 2014 roku, dzięki czemu sprzedaż tej dywizji wzrosła o 10 mln zł (+7 proc.). Oprócz pozytywnej dynamiki przychodów w restauracjach porównywalnych, na wzrost sprzedaży wpływ miały także nowe otwarcia restauracji La Tagliatella i KFC (10 otwarć w ostatnich 3 kwartałach).

– W Hiszpanii z radością obserwujemy utrzymujące się oznaki ożywienia gospodarczego, a sprzedaż porównywalna obu naszych marek utrzymuje najbardziej stabilny wzrostowy trend od 2007 roku, czyli początków recesji. 20 proc. zysk EBITDA osiągnięty w drugiej połowie 2014 roku był najwyższym spośród wszystkich dywizji, co utwierdza nas w przekonaniu, że rynek ten stanowi istotną platformę wartości dodanej dla akcjonariuszy.

– Podobną sytuację zaobserwowaliśmy w Chinach, gdzie nasze restauracje Blue Frog utrzymują dwucyfrowy poziom wzrostów sprzedaży porównywalnej (w walucie lokalnej),a ostatnie otwarcia lokali w kilku nowych miastach były niezwykle udane.

– Odnośnie marki La Tagliatella poza granicami Hiszpanii, widzimy pierwsze efekty wdrożonych w 2013 projektów, mających na celu znaczne obniżenie strat. Z drugiej strony, kierując się zasadą ostrożności, postanowiliśmy zamknąć 3 niedochodowe restauracje, co skutkowało dodatkowymi kosztami likwidacji aktywów w wysokości 8 mln zł. Z tego powodu komunikowana wcześniej redukcja strat na Nowych Rynkach musi ulec rewizji. Obecne szacunki mówią o stracie rocznej na poziomie 40-45 mln zł.

Sprzedaż na Nowych Rynkach wzrosła w pierwszym półroczu 2014 roku o 26 mln zł osiągając poziom 88 mln zł (+43 proc.). Dynamika sprzedaży w drugim kwartale 2014 roku wyniosła 30,3 proc., co wynikało przede wszystkim z utrzymujących się dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w restauracjach porównywalnych Blue Frog, a także skali nowych otwarć (w ostatnich 3 kwartałach na Nowych Rynkach otworzono 13 restauracji).

Oczekiwania

– Zarząd AmRest optymistycznie spogląda na drugą połowę 2014 roku. Historycznie druga połowa roku bywała dla nas wyraźnie lepsza od pierwszej, stąd też jeśli sytuacja makroekonomiczna dramatycznie się nie zmieni, spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży w tempie obserwowanym do tej pory oraz dwucyfrowej dynamiki wielkości wynikowych. Bazując na danych z ostatniego okresu obserwujemy wzrost sprzedaży porównywalnej na większości naszych rynków z wyjątkiem Polski, gdzie dynamika ta zmalała w porównaniu z pierwszą połową 2014 roku. Sytuacja ta zdaje się być w korelacji do informacji o spadkach liczby odwiedzin komunikowanymi przez niektóre centra handlowe. Mamy nadzieję, że zjawisko to jest tymczasowe, a wraz z zakończeniem wakacji na rynek Polski powrócą trendy wzrostowe w sprzedaży porównywalnej.

– Zarząd AmRest jest przekonany, że pozytywne trendy w marżowości się utrzymają, wsparte redukcją kosztów budowy restauracji oraz szeregiem działań poprawiających naszą efektywność na większości poziomów rachunku zysku i strat. Dodatkowo zainagurowana współpraca z nowym dystrybutorem w Polsce przynosi obiecujące wyniki.

– Napięta sytuacja w Rosji się utrzymuje, jednakże bardzo dobre wyniki naszego biznesu zdają się opierać politycznemu zamieszaniu w regionie. Mając na uwadze rosnącą niepewność ostrożnie podchodzimy do inwestowania w ten segment i planujemy ograniczyć wydatki kapitałowe w przyszłym roku, aby dywizja ta stała się samowystarczalna nie tylko w zakresie nabywanych surowców (co już ma miejsce), ale także zapotrzebowania na kapitał.

– Dla dywizji hiszpańskiej, która dostarcza 40 proc. skonsolidowanej EBITDA AmRest, obecny rok jest najlepszym od początków recesji w 2007 roku. Rosnąca sprzedaż porównywalna oraz wspaniałe wyniki nowo otwartych restauracji zachęcają nas do zwiększania naszych inwestycji w tamtejsze restauracje – dodał Henry McGovern.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, która rozwija jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. W portfolio AmRest znajdują się dwie chińskie marki: Blue Frog i KABB. Na koniec pierwszego półrocza AmRest posiadał: 392 restauracje KFC, 170 La Tagliatella, 70 Pizza Hut, 64 Starbucks, 36 Burger King, 14 Blue Frog oraz 3 KABB.