Komputronik Megastore
Komputronik Megastore

Grupa Komputronik w pierwszym kwartale roku obrotowego 2014/2015 odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 33,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Spółka Komputronik, jak poinformowano, w rozpoczętym w kwietniu br. pierwszym kwartale nowego roku obrachunkowego 2014/2015 utrzymywała stałą tendencję wzrostową. Łączna sprzedaż we wszystkich kanałach detalicznych, tj. w salonach i przez internet, wzrosła o 19 proc. względem pierwszego kwartału roku obrotowego 2013/2014. Widoczna była poprawa sprzedaży w sklepach na poziomie LFL. Jednocześnie odnotowano wzrost skonsolidowanego zysku działalności operacyjnej o ponad 45 proc., co jest kontynuacją trendu systematycznej poprawy wyników finansowych odnotowywanym od kilku kwartałów.

Podobnie jak w całym poprzednim roku obrotowym, najbardziej dynamiczny wzrost widoczny był w kanale B2B – sprzedaż do przedsiębiorstw wzrosła o ponad połowę. Stabilnie rozwijała się również sprzedaż zagraniczna oraz do klientów indywidualnych.

– Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale udowadniają naszą stabilną pozycję na rynku. Z punktu widzenia funkcjonowania całej grupy kapitałowej ważnie, że istotną poprawę wyników finansowych zauważyliśmy u wszystkich naszych spółek, których działalność operacyjna wygenerowała zyski – mówi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA. W kontekście spółek grupy należy podkreślić dobre wyniki Komputronik Biznes, integratora rozwiązań na rynku IT oraz dużą zyskowność spółki integracyjno-wdrożeniowej Komputronik API – dodaje.

Zwiększone zainteresowanie ofertą Grupy Komputronik pozwoliło osiągnąć wzrost skonsolidowanych przychodów z poziomu 358 mln zł w pierwszym kwartale zeszłego roku do poziomu 477 mln zł obecnie. Mimo wzrostu poziomu sprzedaży i przychodów, odnotowano umiarkowany wzrost kosztów działalności, o 2,5 proc. r/r. Przyrost dotyczył głównie pozycji zmiennych, zależnych od skali działań handlowych: spedycji, opłat z tytułu autoryzacji kart płatniczych, prowizji handlowych, funduszy premiowych, prowizji dla właścicieli sklepów agencyjnych i zatrudnienia dodatkowego personelu w salonach Komputronik Megastore.

Poprawa wskaźników finansowych we wszystkich spółkach z Grupy Komputronik pozwoliła wypracować wynik netto o 77,66 proc. lepszy niż rok wcześniej. W minionym kwartale nie zanotowano żadnych istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Spółka Komputronik, to dystrybutor sprzętu IT notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.

Przedstawiciele sieci Komputronik będą uczestnikami Shopping Center Forum 2014. Forum odbędzie się 17-18 września 2014 roku w Warszawie.