Monnari
Monnari

Grupa Kapitałowa Monnari Trade SA podsumowała I półrocze 2014 roku. Z raportu wynika, że w I półroczu tego roku spółka zwiększyła sprzedaż w stosunku do lat ubiegłych oraz znacząco poprawiła efektywność działalności. W planach spółki na II półrocze jest otwarcie 11 salonów. Jednocześnie zarząd dopuszcza możliwość zamknięcia kilku (nie więcej niż 3) nierentownych sklepów.

W okresie I półrocza 2014 r. Grupa odnotowała wzrost przychodów o 13 890 tys. zł, co stanowi wzrost o 22,13 proc., z osiągniętych 62 762 tys. zł w I półroczu 2013 r. do 76 652 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r.

Koszt własny sprzedaży w okresie od stycznia do czerwca b.r. miały znacznie mniejszą dynamikę wzrostu niż przychody – wzrosły jedynie o 9,50 proc. w relacji do I półrocza ub.r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w analogicznym okresie odpowiednio o 18,16 proc. i o 15,83 proc.

Okres I kwartału w branży odzieżowej, jak poinformowano, należy do okresów wyprzedażowych tj. słabszych dla branży. Mimo wpływu tej cykliczności, Grupa w bieżącym roku pozytywnie zakończyła I kwartał, ponieważ wygenerowała zysk na poziomie 6 091 tys. zł, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost w relacji do analogicznego okresu 2013 r. W odniesieniu do II kwartału b.r., Grupa wykorzystała w pełni poprawiającą się koniunkturę i w pierwszej marży sprzedała dużą część kolekcji, co pozwoliło zakończyć II kwartał zyskiem netto w wysokości 6 415 tys. zł , co stanowi wzrost o 44,64 proc. w relacji do analogicznego okresu 2013 r. Całe I półrocze 2014 r. Grupa zakończyła z zyskiem netto na poziomie 12 506 tys. zł, przy zysku w okresie porównywalnym 2013 r. w wysokości 5 548 tys. zł, co oznacza wzrost o 125,41 proc.

Jak poinformował zarząd spółki, wygenerowany w I półroczu 2014 roku zysk netto jest jednym z najlepszych wyników półrocznych osiągniętych w dotychczasowej historii Grupy. Jednocześnie Grupa zwiększyła marżę brutto ze sprzedaży (zyskowności brutto sprzedaży) o 4,57 punkty procentowe – z poziomu 55,79 proc. w I półroczu 2013 r. do 60,36 proc. w okresie sprawozdawczym.

Według oceny zarządu, I półrocze 2014 roku należy ocenić pozytywnie, mimo jeszcze niełatwych uwarunkowań zewnętrznych związanych ze stopniowa poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej. Poprawa wyników sprzedażowych, marży na sprzedaży oraz wyniku netto jest rezultatem szeregu działań podjętych w spółce, które są konsekwentnie realizowane od ponad trzech lat.

Długoterminowa strategia rozwoju spółki zakłada ciągłe umacnianie pozycji rynkowej poprzez m.in. budowę własnej sieci salonów firmowych oraz rozwój sprzedaży poprzez sklep internetowy. Na rok 2014 zostało zaplanowane otwarcie około 15 nowych salonów oraz systematyczne zwiększanie powierzchni dotychczas funkcjonujących salonów. Odpowiedni dobór lokalizacji punktów sprzedaży umożliwia spółce maksymalizację zysków. W tym celu sieć dąży do usytuowania swoich salonów w najatrakcyjniejszych punktach handlowych. Są to głównie galerie i centra handlowe w największych miastach Polski.

Zarząd w II półroczu 2014 r. zamierza otworzyć około 11 salonów w nowych lokalizacjach. Jednocześnie zarząd dopuszcza możliwość zamknięcia kilku (nie więcej niż 3) nierentownych salonów, w wypadku gdy prowadzone działania zmierzające do przywrócenia ich dochodowości okażą się nieskuteczne. Nakłady inwestycyjne w części będą zrealizowane przez deweloperów, a w części przez spółkę (meble i sprzęt).

Prezes zarządu spółki Monnari –  Mirosław Misztal będzie uczestnikiem Shopping Center Forum 2014 Fall Edition. Forum odbędzie się 17-18 września w Warszawie.