Kolekcja Redan
Kolekcja Redan

Wyniki I półrocza 2014 r. spółki Redan SA pokazują wyraźną poprawę w stosunku do 2013 r. Na poziomie zysku na sprzedaży, zysku operacyjnego i przed opodatkowaniem są one co najmniej o 3 mln zł lepsze niż rok temu – podsumował I półrocze zarząd spółki Redan.

Decydujący wpływ na wynik, jak poinformowano, miał dynamiczny wzrost zysków sieci TextilMarket. Poprawę widać także w działalności części modowej w Polsce.

– Poprawa wyników osiągnięta w pierwszym półroczu br. jest efektem konsekwentnego wdrażania strategii w obu segmentach działalności Grupy – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes Zarządu Redan SA. – Bardzo dobre wyniki osiąga sieć dyskontowa TextilMarket, dzięki lepszemu dopasowaniu oferty do potrzeb klientów, poprawie sprawności operacyjnej placówek, a także efektywnym akcjom marketingowym. Wdrażane zmiany mają charakter trwały, dlatego dotychczasowy sukces jest zapowiedzią bardzo dobrych wyników części dyskontowej w całym 2014 r. Także w segmencie fashion wdrożone działania w zakresie oferowanej klientom kolekcji, a także eliminacji nierentownych sklepów, przyniosły spodziewane efekty. Wynik na sprzedaży zrealizowanej w naszym kraju uległ poprawie. Negatywnie na wyniki części modowej, a tym samym całej Grupy, wpłynęła jednak sytuacja polityczna na Ukrainie i związana z tym dewaluacja hrywny – podkreślił.

W pierwszym półroczu 2014 rok Grupa Redan uzyskała zysk na sprzedaży w wysokości 3,3 mln zł, to jest o 3 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Składa się na to przede wszystkim wzrost o + 4,4 mln zł zysku części dyskontowej, wzrost o + 0,9 mln zł zysku części modowej w Polsce i zmniejszenie o -2,0 mln zł zysku części modowej na rynkach zagranicznych.

Podobnie wyższe zyski zostały wypracowane na poziomie wyniku operacyjnego (wyniósł on 2,1 mln zł i był wyższy o +3,9 mln zł r/r) i przed opodatkowaniem (wzrost o +3,9 mln zł r/r i wyniósł on -0,1 mln zł) – poinformował zarząd spółki.

– W związku z faktem, iż w pierwszym półroczu 2014 r. ujawniło się obciążenie w postaci podatku dochodowego zysk netto był o 1,3 mln zł niższy r/r. Ponadto w wyniku osłabienia głównie hrywny ukraińskiej zostały wygenerowane ujemne różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych w kwocie 4,1 mln zł co spowodowało, że strata całkowita wyniosła -6,1 mln zł w porównaniu do + 0,7 mln zł rok temu – czytamy w komunikacie spółki Redan.

W pierwszym półroczu 2014 r. sieć TextilMarket wypracowała zysk przed opodatkowaniem, na poziomie 6,5 mln zł. Jest to wynik o 4,4 mln zł lepszy niż w roku ubiegłym. Lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, poprawa sprawności operacyjnej, efektywne akcje marketingowe to tylko kilka z wielu powodów rosnących poziomów sprzedaży (przyrost sprzedaży w sklepach porównywalnych w Polsce o 8,3 proc. r/r) oraz marży handlowej (wzrost o 1,6 p.p. r/r). Ponieważ wdrażane zmiany mają charakter trwały, stanowi to w ocenie zarządu zapowiedź bardzo dobrych wyników części dyskontowej w całym 2014r.

– W wynikach części modowej (marki Top Secret, Troll i DryWash) w pierwszym półroczu 2014 r. widać efekty wprowadzanych zmian. Wynik na sprzedaży zrealizowanej w Polsce zwiększył się o +0,9 mln zł. Jest to konsekwencja zmian w zakresie kolekcji oferowanej klientom, a także eliminacji nierentownych sklepów. Niestety, w tym okresie negatywny wpływ na wyniki części modowej miała sytuacja polityczna na Ukrainie, która spowodowała z jednej strony spadek popytu w tym kraju (sprzedaż denominowana w ukraińskich hrywnach (UAH) zmniejszyła się o 3,8 proc. r/r), a z drugiej strony osłabienie UAH wobec USD czego konsekwencją jest dalsze obniżenie sprzedaży denominowanej w złotych (33 proc. – zmiana średnich kursów UAH/USD r/r), jak również ujemne różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań spółki ukraińskiej na złote – skomentował zarząd.

Zarząd Redanu poinformował także o uzgodnieniu podstawowych zasad sprzedaży inwestorowi finansowemu 25 proc. udziałów zależnej spółki Adesso za 35 mln zł (Adesso zarządza siecią sklepów dyskontowych TextilMarket). Fundusz będzie miał prawo do zakupu dodatkowego pakietu 11 proc. udziałów Adesso za 15 mln zł. – Uzgodniona w funduszem wycena całego Adesso w wysokości 140 mln zł. zbliża nas do realnej wartości tego aktywa. Przełożenie tej wielkości na cenę akcji Redan – przy założeniu, że nie mielibyśmy innych aktywów – oznaczałoby notowania na poziomie ok. 3,90 zł. To – w naszej opinii – zbliża nas do wartości rynkowej. Wartość Adesso, którego będziemy cały czas większościowym akcjonariuszem, będzie rosła, podobnie jak części modowej, wraz z poprawą jej wyników. To spowoduje, że cena akcji Redan powinna szybko osiągnąć powyższy poziom i docelowo go przekroczyć – powiedział Bogusz Kruszyński.

Redan prowadzi sieć dyskontów Textilmarket oraz sieć sklepów modowych Top Secret, Troll i DryWash. Na koniec czerwca 2014 r. ogółem powierzchnia sieci sklepów wyniosła około 63,7 tys. mkw. (296 sklepów własnych) na rynku dyskontowym, co oznacza około 5 proc. przyrost w stosunku do stanu z połowy 2013 r. Oraz około 39,8 tys. mkw. (236 sklepy – w tym 40 własnych i 187 franczyzowych – oraz 98 multibrandowe kornery franczyzowe) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza około 2 proc. przyrost w stosunku do stanu z końca czerwca 2013 r.