Thomas Kurzman, prezes GTC SA.
Thomas Kurzman, prezes GTC SA.

Spółka Globe Trade Centre SA (GTC) opublikowała wyniki finansowe za II kw. i I połowę 2014 r. Z raportu wynika, że przychody z wynajmu powierzchni komercyjnych i usług utrzymane w II kwartale 2014 r. zostały na poziomie 27 mln euro (27 mln euro w II kw. 2013 r.); marża brutto wzrosła do 75 proc. (72 proc. w II kw. 2013 r.)

W I połowie 2014 r. przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych i usług utrzymane na poziomie 55 mln euro (56 mln euro in H1 2013); marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wyniosła 74 proc. (71 proc. w I poł. 2013 r.)

– Jak dotąd, rok 2014 dowodzi że większość rynków, na których działa GTC, kontynuuje proces poprawy sytuacji ekonomicznej . Wskaźnik wynajęcia został utrzymany na wysokim poziomie, a efektywna kontrola kosztów pozwoliła GTC na osiągnięcie 75 proc. marży brutto na wynajmie. Spadek oczekiwanych stawek najmu oraz brak zainteresowania inwestorów Europą Południową i Wschodnią, a zwłaszcza Chorwacją i regionalnymi miastami Rumunii, spowodował że rynkowa wartość nieruchomości handlowych oraz posiadanych przez GTC działek, których zagospodarowanie jest w długoterminowych planach spółki, znacząco spadła – powiedział Thomas Kurzmann, nowy prezes zarządu GTC.

– Pozostajemy skupieni na realizacji nowej strategii spółki. Misja GTC to inwestowanie w aktywa z potencjałem wzrostu oraz generowanie zysków dzięki aktywnemu zarządzaniu rosnącym portfelem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, przy jednoczesnym realizowaniu wyselekcjonowanych projektów deweloperskich – dodał Thomas Kurzmann.

– Koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe utrzymane zostały na spodziewanym poziomie, podobnie jak w I poł. 2013 r. Strata netto z aktualizacji wartości aktywów i utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych na poziomie 67 mln euro (70 mln euro w I poł. 2013 r.) wpłynęła na wyniki I poł. 2014 r. Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wzrósł do 54 proc. (59 proc. na dzień 31 grudnia 2013 r.) w wyniku spłaty zadłużenia. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły z roku na rok do 20 mln euro (11 mln euro w I poł. 2013 r. po wyeliminowaniu kosztów jednorazowych). Po spłacie obligacji i powiązanych zabezpieczeń środki pieniężne i depozyty wyniosły 124 mln euro (85 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.) – czytamy w raporcie spółki.