Salon Bytom
Salon Bytom

Spółka Bytom SA, właściciel sieci sklepów z modą męską, w I połowie 2014 roku zwiększyła wartość sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku o 21 proc. (z poziomu 38,059 tys. zł) i wyniosła 46,012 tys. zł. Wyłączając przychody z tytułu refaktur wyniosła ona w raportowanym okresie 44,405 tys. zł i wzrosła o 27 proc. w stosunku do analogicznego okresu.

Na wzrost, jak poinformowano, składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która to jest najistotniejszą gałęzią działalności spółki. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 32,9 mln zł do 41,2 mln zł (wzrost o 26 proc.).

– Wzrost sprzedaży detalicznej jest efektem poprawy efektywności sprzedaży, będącej następstwem niezbędnych zmian wprowadzonych w poprzednim roku, zarówno w funkcjonowaniu sieci, jak i ofercie produktowej marki Bytom. W całym raportowanym okresie odnotowano istotne wzrosty w poziomie sprzedaży w stosunku do roku 2013, co jest kontynuacją trendu zapoczątkowanego w I kwartale 2012 roku – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2014 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 34 proc. w stosunku do I kwartału 2013 roku (z poziomu 13,1 mln zł do 17,5 mln zł), natomiast w II kwartale 2014 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z poziomu 19,8 mln zł do ok. 23,7 mln zł).

Wzrosty te wynikają zarówno ze wzrostu efektywności sprzedaży jak i ze zwiększenia posiadanej sieci sklepów. Zwiększenie przychodów świadczy o pozytywnym przyjęciu kolejnej kolekcji sygnowanej marką Bytom przez jej klientów. Istotne wzrosty w sprzedaży detalicznej są przez spółkę utrzymywane, co świadczy o stabilnym trendzie wzrostu wynikającym z zainteresowania kolekcją Bytom, jak i zdobyciu nowych klientów, dzięki ciekawej i szerokiej ofercie produktowej, zarówno w segmencie stroju formalnego jak i „smart casual”. Trend wzrostowy sprzedaży jest przez spółkę kontynuowany od roku 2012 (w roku 2013 odnotowano 30 proc. wzrost sprzedaży z mkw. w stosunku do roku 2012, natomiast w 2012 osiągnięto 14 proc. wzrost sprzedaży z mkw. w stosunku do roku 2011).

Na koniec czerwca 2014 roku spółka Bytom SA posiadała 76 sklepów pod marką Bytom o powierzchni 7 712 mkw., natomiast na dzień 30 czerwca 2013 r. było to 70 sklepów o powierzchni 6 703 mkw. W I kwartale 2014 roku (20 marca) otworzono 2 nowe lokalizacje: w Centrum Handlowym Lublin Felicity oraz w CH Kalisz Amber. W II kwartale miały miejsce również dwa otwarcia (pod koniec maja): w CH Galeria Łódzka oraz Alfa Białystok. W stosunku do 31 grudnia 2013 roku Spółka zwiększyła swoją powierzchnię sieci sklepów detalicznych o ponad 500 mkw.

W III kwartale planowane jest otwarcie 3 placówek detalicznych o powierzchni około 300 mkw. w CH Wola Park w Warszawie, Galerii Sfera w Bielsku Białej oraz Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Ponadto spółka prowadzi negocjacje w zakresie wejścia do kilku innych, istniejących już centrach handlowych.

Na bazie dynamiki wzrostów odnotowanych w I półroczu 2014 roku oraz bieżących wyników, zarząd szacuje, iż pozytywny trend wzrostu przychodów ze sprzedaży, poprawy marży oraz efektywności sieci zostanie zachowany w II półroczu 2014 roku, co przełoży się na dalszą poprawę wyników sieci detalicznej. Znacząca poprawa rentowności sieci przy kontroli ponoszonych kosztów ogólnego zarządu, wpłynie pozytywnie na roczny wynik finansowy spółki.