Drogeria Natura
Drogeria Natura

Spółka CEPD N.V., należąca do Pelion Healthcare Group, nabyła od Alior Bank SA. i Erste Group Bank AG firmę Polbita sp. z o.o., właściciela drogerii Natura. Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Decyzja o przejęciu sieci drogerii wynika z analizy rynku kosmetycznego w Polsce i jego dynamicznego rozwoju przy średniej rocznej stopie wzrostu w wysokości prawie 5 proc. w ciągu ostatnich 7 lat – mówi Ron Drori, prezes CEPD N.V. Podkreśla również, że sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym stwarza potrzebę dywersyfikacji obszarów działalności w celu poprawy jej efektywności i zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów.

Transakcja jest elementem realizacji strategii dywersyfikacji obszarów działalności CEPD N.V. oraz wzmocnienia relacji z klientami z sektora Zdowie i Uroda. Celem przejęcia jest wzmocnienie pozycji grupy CEPD N.V. w Polsce i zapewnienie dalszego wzrostu jej przychodów. W swojej strategii CEPD N.V. stawia na dalszy rozwój drogerii Natura.

– Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu dużymi sieciami sprzedaży detalicznej w Polsce oraz za granicą i jesteśmy przekonani, że wykorzystamy je z korzyścią dla rozwoju drogerii Natura – podkreśla Drori. – W pierwszym kroku planujemy podjęcie działań mających na celu poszerzenie oferty produktów i usług dla klientów oraz wzmocnienie relacji z dostawcami. W najbliższym czasie wypracowana zostanie strategia rozwoju sieci na kolejne lata. Zamierzamy również wykorzystać synergie wynikające z pozostałych obszarów działalności CEPD N.V. związanych m.in. z portfolio produktów, działalnością internetową czy posiadanymi nieruchomościami – podkreśla Prezes CEPD N.V.

Głównymi elementami finansowymi transakcji są zobowiązanie CEPD N.V. do dofinasowania Polbita sp. z o.o. kwotą 10 mln zł oraz zapewnienie przez Alior Bank SA oraz Erste Group Bank AG długoterminowego finansowania dłużnego w łącznej kwocie do 150 mln zł przeznaczonego na rozwój i refinansowanie obecnego zadłużenia Polbita sp. z o.o., które zabezpieczone będzie m.in. gwarancją CEPD N.V. oraz Pelion SA. na łączną kwotę 62,5 mln zł.

Drogerie Natura posiadają 258 sklepów (w tym 240 własnych oraz 18 agencyjnych) i są jedną z największych sieci działających na polskim rynku kosmetycznym. Skonsolidowane przychody Spółki za 2013 rok przekroczyły 420 mln zł. Spółka generuje obecnie dodatni wynik EBITDA.

CEPD N.V. (Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.) to jedna z wiodących europejskich spółek w branży detalicznej dystrybucji farmaceutyków. Poprzez swoje spółki zależne w poszczególnych krajach zarządza grupą prawie 1, 3 tys. aptek w Polsce na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii. W Polsce CEPD N.V. za pośrednictwem spółki DOZ SA zarządza grupą Aptek Dbam o Zdrowie do której należy ponad 900 placówek, w tym 597 własnych oraz 316 franczyzowych.

Na Litwie CEPD N.V. operuje poprzez spółkę UAB NFG, będącą liderem na tamtejszym rynku farmaceutycznym. UAB NFG posiada 314 aptek własnych, działających pod dwoma markami Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine oraz 9 aptek franczyzowych działających pod marką Gintarine Vaistine. Współpracuje także z siecią 155 aptek partnerskich BVG. Poprzez spółkę Limedika, UAB NFG działa także w obszarze hurtowej dystrybucji farmaceutyków, współpracując z grupą blisko 1 500 litewskich aptek, szpitali, salonów optycznych i sklepów. UAB NFG jest także operatorem największej na Litwie apteki internetowej www.vaistine.lt. CEPD N.V. posiada także aptekę w Londynie, która dostarcza leki i opiekę farmaceutyczną przedstawicielom licznej Polonii oraz lokalnej społeczności.