Karl Wilson, dyrektor generalny banku Aareal AG na Europę Środkowo-Wschodnią
Karl Wilson, dyrektor generalny banku Aareal AG na Europę Środkowo-Wschodnią

Karl Wilson, dyrektor generalny banku Aareal AG na Europę Środkowo-Wschodnią, opowiada redakcji Retailnet o potencjale i zagrożeniach związanych z inwestowaniem w nieruchomości komercyjne w Polsce.

– W przyszłym roku będziemy obchodzić piętnastolecie działalności naszego banku w Polsce. Przez ten czas kraj bardzo się zmienił. Stał się jednym z kluczowych europejskich rynków inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Wpływ na to miało kilka czynników: wielkość samego rynku, dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, zmniejszające się ryzyko inwestycyjne, a także wysoki potencjał zwrotu z inwestycji. Nasz bank interesuje się przede wszystkim dużymi projektami handlowymi, biurowymi oraz logistycznymi. Udzielamy także kredytów pod inwestycje hotelowe w Warszawie oraz Krakowie.

Posiadamy szerokie portfolio projektów, ale największą część naszej działalności zajmuje branża nieruchomości handlowych. Najbardziej zainteresowani jesteśmy nieruchomościami zlokalizowanymi w Warszawie oraz innych największych aglomeracjach w Polsce, a także centrami handlowymi w miastach średniej wielkości, które mają dominującą pozycję na lokalnym rynku. Takie centra handlowe, jeżeli są dobrze skomunikowane i obejmują swoim zasięgiem dużą liczbę potencjalnych klientów, mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem footfall, a co za tym idzie również dobrymi obrotami. To są kluczowe czynniki wpływające na sukces danego centrum handlowego. Dlatego w wielu przypadkach inwestycja w takie centrum handlowe może być obarczona niższym ryzkiem, niż ma to miejsce w przypadku centrów zlokalizowanych nawet w dużych aglomeracjach.

Obecnie niemal wszystkie większe miasta w Polsce nie mogą narzekać na brak nowoczesnej powierzchni handlowej. To sprawia, że wszystkie zainteresowane strony, m.in. inwestorzy, deweloperzy czy banki, muszą bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii oceny ryzyka i potencjalnych zysków. W naszej analize koncentrujemy się przede wszystkim na lokalizacji danej nieruchomości, warunkach najmu i najemcach, a także jakości i stanie technicznym samego budynku. To pozwala nam ocenić ryzyko inwestycyjne oraz potencjalny zwrot z inwestycji. Równie ważne jest także przeprowadzenie średnio- i długoterminowej analizy zmieniających się trendów takich jak m.in. nawyki zakupowe klientów.