Salon CCC w CH Donauzentrum w Wiedniu
Salon CCC w CH Donauzentrum w Wiedniu

W I półroczu 2014 roku Grupa Kapitałowa CCC SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 855,9 mln zł, a to oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 820,6 mln zł wobec 611,4 mln zł w I półroczu 2013 (+34,2 proc.) W tym samym okresie przychody ze sprzedaży franczyzowej i innej wyniosły 35,2 mln zł, czyli wzrosły o 9,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wyższa niż w przypadku przychodów ze sprzedaży dynamika zysku brutto ze sprzedaży (41,9 proc. rok do roku) jest przede wszystkim konsekwencją osiągania wyższych marż na sprzedaży detalicznej. W pierwszym półroczu 2014 roku średnia marża na sprzedaży detalicznej wyniosła 56,46 proc., podczas gdy w analogicznym okresie roku 2013 – 53,64 proc.

Sprzedaż realizowana jest przez Grupę Kapitałową CCC SA we własnych placówkach sklepowych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec, Chorwacji, Słowenii, Turcji i skierowana jest do odbiorców detalicznych. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ramach 3 sieci: CCC, Boti, Lasocki.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 23,7 proc. i wynosi 245 tys. mkw. na 30.06.2014 r. (w tym 159,8 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 198 tys. mkw. na rok wcześniej (w tym 154,4 tys. mkw. w Polsce). Natomiast powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 7,4 proc. i wynosi 18,8 tys. mkw. na 30.06.2014 r. (w tym 2,5 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 17,5 tys. mkw. na 30.06.2013 r.(w tym 6,2 tys. mkw. w Polsce).

Strategia Grupy CCC zakłada osiągniecie pozycji lidera w krajach Europy Środkowej przy zachowaniu wysokich parametrów rentowności i zwrotu z kapitału własnego. W latach 2013-2015 Grupa CCC planuje powiększenie powierzchni handlowej o ponad 80 proc. (ponad 150 tys. mkw.). Aktualnie sieć sklepów CCC to ponad 700 placówek.