Galeria Sudecka
Galeria Sudecka

I połowę 2014 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment zamknęła zyskiem netto wynoszącym 424,8 mln zł, wyższym o ponad 40 proc w odniesieniu do zysku wypracowanego w I półroczu 2013 roku. Przychody netto przekroczyły 223,4 mln zł pozostając na poziomie 15 proc. niższym od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (260,6 mln zł). Wynik na działalności operacyjnej wyniósł po I półroczu 2014 roku 527,1 mln zł, i był wyższy o 7 proc. w stosunku do wyniku EBIT na koniec I półrocza 2013 roku.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2014 roku w rozbiciu na trzy podstawowe segmenty rynku, na których operuje spółka, wyglądały następująco: centra handlowe – 158,3 mln zł, biura i hotele – 40,4 mln zł, mieszkania – 20,6 mln zł, pozostałe – 4,1 mln zł.

Całkowita wartość aktywów Grupy Kapitałowej Echo Investment wzrosła o blisko 11 proc. w stosunku do wartości aktywów z końca I półrocza 2013 roku i ma wartość 6,35 mld zł. Poziom kapitałów własnych Grupy osiągnął wartość 3,18 mld zł i był o ponad 16 proc. wyższy od wartości sprzed roku.

Na koniec I półrocza 2014 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment posiadała 497,8 mln zł środków pieniężnych (wzrost na przestrzeni roku o blisko 80 mln zł).

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.

Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 000 000 mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.

Obecnie spółka realizuje Galerię Sudecką w Jeleniej Górze, w dzielnicy Zabobrze, w miejscu działającego od ponad 13 lat CH Echo. W centrum zaplanowano 100 sklepów, restauracji i punktów usługowych oraz wielosalowe kino Helios z częścią kawowo-barową, a także klub fitness Fabryka Formy.

Przedstawiciele spółki Echo Investment będą uczestnikami Shopping Center Forum 2014 Fall Edition. Swoje projekty zaprezentują przy stoisku 5.2.