Vistula
Vistula

Grupa Kapitałowa Vistula SA konsekwentnie powiększa krajową sieć sprzedaży detalicznej swoich głównych marek Vistula i Wólczanka. W I półroczu 2014 zostało otwartych 7 salonów własnych. W drugim półroczu planowane jest uruchomienie kolejnych 8 salonów.

Rozwój projektu franczyzowego marek Vistula i Wólczanka w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, w których dotychczas oferta Grupy nie była dostępna, przyniósł uruchomienie w I półroczu 4 nowych lokalizacji. Równocześnie spółka stopniowo realizuje projekt modernizacji i odnowienia kluczowych salonów w segmencie jubilerskim oraz fashion. Od początku roku prace te przeprowadzono w 12 salonach marki Vistula oraz w 2 salonach marki W.Kruk.

Grupa Vistula Group specjalizuje się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej markowej odzieży męskiej i damskiej pozycjonowanej w średnim i wyższym segmencie rynku oraz luksusowej biżuterii i zegarków. Obecnie buduje sprzedaż w oparciu o marki Vistula, Lantier, Vistula Red, Vesari, Wólczanka, Lambert, W.Kruk, Kruk Fashion oraz Deni Cler (za pośrednictwem spółki zależnej). Grupa jest w posiadaniu tych marek od początku ich istnienia (za wyjątkiem marki Deni Cler). W I półroczu 2014 r. podjęto decyzję o wydzieleniu działalności jubilerskiej poprzez przeniesienie majątku związanego z marką W.Kruk do osobnej spółki zależnej od Vistula SA.

Grupa Kapitałowa Vistula SA posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 277 lokalizacji (84 Vistula, 78 Wólczanka, 83 W.Kruk oraz 32 Deni Cler). Grupa jest właścicielem tylko 2 z zarządzanych lokalizacji, z pozostałych korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.

Na koniec I półrocza 2014 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej wynosiła 25,4 tys. mkw. i była wyższa o 4,8 proc. od powierzchni w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz 1,6 proc. od stanu na koniec 2013 r. Wzrost powierzchni w stosunku do końca I półrocza 2013 r. w segmencie odzieżowym wyniósł 5,8 proc. natomiast w segmencie jubilerskim 2,3 proc.

W I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Vistula SA wyniosły 202,1 mln zł zł i były o 16,3 mln zł (8,8 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W tym okresie Grupa osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 13,2 mln w stosunku do 10,5 mln zł w I połowie roku 2013 roku.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2014 roku wyniosły 125,6 mln zł i były o 9,8 mln zł (tj. o 8,5 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2013 roku. W zakresie II kwartału 2014 roku przychody segmentu odzieżowego wyniosły 71,9 mln zł i były o 6,7 mln zł (tj. o 10,2 proc.) wyższe niż przychody osiągnięte w II kwartale 2013 roku. Powyższy wzrost sprzedaży związany jest ze wzrostem detalicznej sprzedaży w salonach Vistula: +6,8 mln zł (tj. o 12 proc.), oraz Wólczanka: + 1,9 mln zł (tj. o 8,5 proc.). Przychody marki Deni Cler w I półroczu 2014 roku kształtowały się na poziomie 17,5 mln zł i były o 10 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I półroczu 2014 roku istotnemu zwiększeniu uległy przychody ze sprzedaży usług przerobowych realizowanych w spółce zależnej Wólczanka Production 3 sp. z o.o. Łączna wartość usług przerobu uszlachetniającego w I połowie 2014 roku wyniosła 9,6 mln zł w stosunku do 7 mln zł w roku 2013. Opisywane zmiany w strukturze i wartości sprzedaży pozwoliły na wygenerowanie marży brutto segmentu na poziomie 66,6 mln zł tj. 3,8 mln zł więcej niż w roku 2013. W samym II kwartale 2014 roku marża brutto segmentu odzieżowego wyniosła 39,9 mln zł (55,5 proc.) w stosunku do 36,7 mln zł (56,2 proc.) w II kwartale 2013 roku. Dzięki wzrostowi sprzedaży , wynik operacyjny segmentu odzieżowego w I półroczu 2014 wyniósł 22,5 mln zł i był o 1,3 mln zł (tj. o 6,2 proc.) wyższy od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla samego II kwartału 2014 roku wynik segmentu odzieżowego wyniósł 17,2 mln zł i był o 2,1 mln zł (tj. o 13,6 proc.) wyższy od wyników II kwartału 2013 roku.

Natomiast w I półroczu roku 2014 przychody Grupy w segmencie jubilerskim wyniosły 75,7 mln zł i były o 6 mln zł (8,6 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2013 roku. W okresie II kwartału 2014 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 41,7 mln zł i były wyższe o 4,7 mln zł (12,7 proc.) od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Kolejnym Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki tego segmentu był poziom osiągniętej marży, która w ujęciu procentowym wzrosła do poziomu 53,2 proc. W samym II kwartale 2014 roku poziom marży brutto segmentu jubilerskiego wyniósł 53,8 proc. w stosunku do 52,1 proc. w II kwartale 2013 roku. Wzrost marży spowodowany był wzrostem sprzedaży biżuterii złotej oraz srebrnej w stosunku do sprzedaży zegarków, na sprzedaży których osiągane są niższe marże procentowe. W związku z powyższymi tendencjami wynik operacyjny segmentu jubilerskiego w I półroczu 2014 roku wyniósł 13,3 mln zł i w stosunku do 8,7 mln zł w roku 2013. W samym II kwartale 2014 roku wynik operacyjny segmentu jubilerskiego wyniósł 9 mln zł i był wyższy o 2,8 mln zł (tj. o 45 proc.) od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.