Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA
Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA

– Podtrzymujemy plany dalszego rozwoju sieci sprzedaży do poziomu 79 salonów własnych i franczyzowych Gino Rossi oraz 55 salonów własnych i franczyzowych Simple CP na koniec 2014 roku. Otwarcia nowych sklepów będą także za granicą – mówi portalowi Retailnet.pl Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.

– Chcemy otwierać sklepy franczyzowe w Czechach i na Słowacji. Pod koniec ubiegłego roku otworzyliśmy już pierwszy sklep franczyzowy na Słowacji. W tym roku otworzymy 2 nowe sklepy w Czechach. Pracujemy także nad znalezieniem partnerów do hurtowej dystrybucji obuwia Gino Rossi na rynkach niemieckim, skandynawskim, do krajów nadbałtyckich i na Bałkanach. Chcemy rozwijać na nich sprzedaż hurtową, a w przyszłości myśleć o otwarciu salonów firmowych. Z marką Simple będziemy chcieli wyjść na rynki zagraniczne najwcześniej w 2015 roku – podkreśla Tomasz Malicki.

– Wzrost wyników sprzedaży oraz rentowności Grupy Gino Rossi jest w naszej ocenie pochodną wprowadzonych zmian oraz efektem przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia. W pierwszej połowie 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Gino Rossi wyniosły 125,5 mln zł i wzrosły o 25 proc. w porównaniu rok do roku. Bardzo zadowoleni jesteśmy ze wzrostu sprzedaży, ale jeszcze ważniejsza jest dla nas poprawa zysków i rentowności. Podnoszenie efektywności Grupy Gino Rossi jest dla nas jednym z kluczowych celów, które konsekwentnie realizujemy.

– W pierwszym półroczu 2014 roku skonsolidowana marża brutto (bez sprzedaży komponentów w spółce Simple) wzrosła do 53 proc. wobec 47 proc. marży brutto wypracowanej w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Natomiast skonsolidowany zysk ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014 roku wzrósł do 8,7 mln zł i był pięciokrotnie wyższy w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Poprawę wyników zanotowaliśmy także na poziomie zysku operacyjnego i zysku brutto. EBIT po pierwszym półroczu wzrósł czterokrotnie, do poziomu 7,4 mln zł, a zysk brutto wyniósł 3,5 mln zł, wobec 279 tys. zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego – mówi Tomasz Malicki

– Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyliśmy zyskiem netto na poziomie ponad 2,4 mln zł. Natomiast w ubiegłym roku w pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 95 tys. zł.

– Analizując wyniki finansowe Grupy Gino Rossi zwracamy uwagę na wynik EBITDA, który po pierwszym półroczu wynosi 10,5 mln zł. W odniesieniu do prognozy wyników finansowych na cały 2014 rok, która zakłada osiągnięcie 21 mln zł EBITDA i 265 mln zł przychodów, po półroczu mamy już 50 proc. zrealizowanego wyniku EBITDA i 47 proc.przychodów.

– W ocenie zarządu wykonanie 50 proc. wyniku EBITDA w pierwszym półroczu, które z uwagi na sezonowość pod względem wartości sprzedaży i zyskowności jest zwykle słabsze niż drugie półrocze, może być podstawą do rozważenia podniesienia prognozy na cały rok. Decyzję o ewentualnym podniesieniu prognozy będziemy jednak mogli podjąć dopiero po analizie pełnych wyników sprzedaży w trzecim kwartale. Na podstawie danych za lipiec oraz informacji o bardzo dobrym przyjęciu kolekcji jesień-zima w obu markach, pozytywnie oceniamy perspektywę wzrostu wyników sprzedaży i rentowności w drugim półroczu – wyjaśnia Tomasz Malicki

– Wyniki w pierwszym półroczu 2014 roku były jeszcze silnie obciążone wysokimi kosztami finansowymi w łącznej kwocie prawie 4 mln zł, co związane było ze zmianami struktury zadłużenia przeprowadzonymi w drugim półroczu 2013 roku. W drugim kwartale 2014 roku zawarliśmy nowe umowy kredytowe na sprzyjających warunkach, rezygnując jednocześnie z dotychczasowych mniej korzystnych kosztowo kredytów bankowych. Pierwsze efekty tych zmian będą widoczne w naszych wynikach od drugiej połowy roku 2014, a w szczególności w czwartym kwartale bieżącego roku. Natomiast zdecydowanie bardziej dynamicznego obniżenia kosztów finansowych spodziewamy się w 2015 roku, m.in. w części finansowania naszej działalności obligacjami.

– Zrealizowane wyniki w drugim kwartale tego roku pozwoliły nam osiągnąć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Tylko w drugim kwartale 2014 roku wypracowaliśmy blisko 7 mln zł gotówki operacyjnej, przy jednoczesnym zamierzonym wzroście zapasów związanym z odbudowywaniem stanów magazynowych w salonach Simple oraz ze zwiększonymi zakupami materiałów poprzedzającymi sezon wysokiej produkcji w Gino Rossi – mówi Tomasz Malicki.

– Z istotnych wydarzeń w pierwszym półroczu, o których chcemy przypomnieć, jest uzyskanie w pierwszym kwartale pełnej zdolności operacyjnej przez nowy zakład produkcji obuwia w Słupsku. Obecnie nasze dwa zakłady produkcyjne w Słupsku mają zdolność produkcyjną około 400 tys. par obuwia rocznie.

– W trzecim kwartale rozpoczęliśmy przygotowania do przeniesienia zakładu produkcyjnego w Elblągu, gdzie zlokalizowana jest produkcja torebek i innej galanterii skórzanej. Zakład zostanie uruchomiony w nowej lokalizacji, na większej powierzchni i wyposażony w dodatkowe maszyny. Przeniesienie i doposażenie w maszyny zakładu w Elblągu będzie finansowane z wpływów emisji akcji przeprowadzonej w czerwcu tego roku, z której pozyskaliśmy ponad 6 mln zł, i ma na celu zwiększenie mocy wytwórczych – dodał Tomasz Malicki.