Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

Zarząd Redan podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży inwestorowi finansowemu 21 Concordia mniejszościowego pakietu spółki Adesso za 35 mln zł. Uzgodniono wprowadzenie akcji Adesso, zarządzającego działalnością dyskontowej sieci TextilMarket, do obrotu na GPW do końca 2015 r.

Fundusz będzie miał również prawo do zakupu dodatkowego pakietu 10,76 proc. udziałów Adesso za 15 mln zł. Opcja zakupu dodatkowego pakietu będzie mogła zostać wykonana w terminie 6 miesięcy od daty nabycia pierwszej puli akcji.

Umowa zostanie zrealizowana po spełnieniu warunków zawieszających, związanych m.in. z uzyskaniem zgody wierzycieli Grupy na zwolnienie zabezpieczeń z majątku Adesso.

– Zawarta umowa inwestycyjna potwierdza zainteresowanie inwestora finansowego zakupem mniejszościowego pakietu Adesso, o czym informowaliśmy w ostatnim czasie. Uzgodniona z funduszem wartość transakcji przekłada się na wycenę całego Adesso na poziomie 140 mln zł. Jest to wycena znacznie powyżej aktualnej kapitalizacji całej Grupy Redan, która naszym zdaniem jest mocno niedoszacowana przez rynek – mówi Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

– Sieć TextilMarket jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i systematycznie poprawia osiągane wyniki. Realizacja projektu inwestycyjnego wraz z konsekwentnym wykonaniem strategii dla części modowej zaowocuje w sumie z poprawą zysków części dyskontowej, znaczącą poprawą wyników całej Grupy. Spowoduje, to że cena akcji Redan powinna szybko osiągnąć wartość rynkową i docelowo ją przekroczyć – dodaje.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TextilMarket.