Salon Empik
Salon Empik

W II kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F wzrosły o 2 mln zł do 678 mln zł. Z kolei w I połowie 2014 r. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 1 270 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) w II kwartale 2014 r. wzrosły o 3,6 proc. r/r, głównie ze względu na dynamiczny rozwój segmentu e-commerce i Grupy Smyk.

Struktura sprzedaży w omawianym okresie odzwierciedlała przyjętą przez Grupę EM&F strategię, polegającą na koncentracji na rozwoju najbardziej dochodowych i perspektywicznych kategorii produktowych w poszczególnych dywizjach biznesowych/spółkach.

Salony Empik zanotowały wzrost o ponad 2 p.p. udziału wysokomarżowych produktów nie wydawniczych, przy ograniczeniu sprzedaży mniej rentownych kategorii wydawniczych tj. „muzyka”, „film”, „multimedia” oraz utrzymaniu stabilnej sprzedaży w kluczowej kategorii „książka”.

Segment e-commerce odniósł dalszy bardzo dynamiczny wzrost przychodów wiodących e-sklepów Grupy EM&F – tj. empik.com i smyk.com; przy tym dynamiczny rozwój kategorii „ubranek dziecięcych” (marka własna Cool Club), „akcesoriów dziecięcych”, „zabawek” ,”kosmetyków” oraz „elektroniki”.

Grupa Smyk zanotowała sukcesywny wzrost udziału marek własnych w strukturze sprzedaży (głównie na rynku niemieckim).

Spółka ogłosiła też dalszy rozwój sieci szkół Speak Up. Grupa Optimum zanotowała wysokie dynamiki ze względu na utrzymujący się wzrost sprzedaży wiodącej marki z portfolio – Converse.

W II kwartale 2014 r. Grupa EM&F kontynuowała pozytywny trend wzrostu marży brutto – wzrost do 44,4 proc. vs. 43 proc. w analogicznym okresie 2013 r.

Działalność kontynuowana Grupy EM&F w 2013 r. obejmowała wyniki wypracowane przez sklepy marki River Island do daty przeniesienia operacji sklepów do spółek joint venture, prowadzonych w partnerstwie z marką River Island. W wyniku przeniesienia sklepów do odrębnych spółek, poza Grupę EM&F, wyniki w I połowie 2014 r. w poszczególnych kategoriach przychodów, marży brutto i kosztów nie uwzględniają operacji sklepów marki River Island.

Mając na względzie negatywne rezultaty spółki Smyk Turcja, Zarząd Grupy Smyk podjął decyzję o sprzedaży spółki Smyk Turcja. Transakcja została dokonana w czerwcu 2014 r. Wyniki zrealizowane przez spółkę Smyk Turcja, jak i wynik na dekonsolidacji tej spółki, zostały zaprezentowane w działalności zaniechanej.

W I połowie 2013 r. zostały rozpoznane wyceny udziałów w spółkach joint venture River Island i Oviesse w kwocie 42 mln PLN (w II kwartale 2013 r. – w kwocie 14 mln PLN), w związku z czym efekt tych operacji powinien być uwzględniony przy porównaniu zysku netto Grupy EM&F pomiędzy I połową i II kwartałem 2014 r. i 2013 r.
W trakcie II kwartału 2014 r. zostało zamkniętych 6 sklepów w segmencie Moda – na koniec okresu segment Moda operował łącznie 90 sklepami (w tym 38 sklepów prowadzonych przez spółki joint venture River Island i Oviesse).

Na koniec okresu Grupa EM&F prowadziła zaawansowane negocjacje w celu zakończenia działalności operacyjnej segmentu Moda. W zakresie sklepów prowadzonych w Polsce Grupa zakończyła negocjacje dot. warunków przejęcia sklepów kluczowych sieci z portfolio i jest w trakcie ostatecznych ustaleń dot. ceny sprzedaży. Transfer sklepów planowany jest na III i IV kwartał 2014 r.

W zakresie operacji w Rosji rozpoczęto proces zamknięcia sklepów – z planowaną datą zamknięcia ostatnich sklepów w IV kwartale b.r. Z kolei na Ukrainie – na koniec II kwartału 2014 r. funkcjonowały 2 sklepy, z planową datą ich zamknięcia w III kwartale b.r.

W zakresie spółek joint venture – negocjowana jest sprzedaż spółki River Island. Z kolei w spółce Oviesse – właściciel marki rozpoczął proces jej likwidacji, który powinien zakończyć się w III kwartale 2014 r.