Kolekcja Próchnik
Kolekcja Próchnik

Pierwsze półrocze bieżącego roku firma Próchnik SA zamknęła przychodami na poziomie niemal 18 mln zł (wobec 14 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego), wynikiem (zyskiem) na sprzedaży brutto 12 mln zł (wobec 9,3 mln zł w I półroczu 2013r.) oraz wynikiem na sprzedaży 45 tys. zł i wynikiem netto – stratą 264 tys. zł.

Na wyniki osiągnięte w I półroczu 2014 r. miały wpływ m.in. bardzo głęboki okres wyprzedażowy (styczeń – luty 2014r). Wtedy też grupa pozbywała się w znacznym stopniu zapasów z lat poprzednich z 2013 i wcześniejszych i związana z tym niższa od standardowej uzyskiwana marża.

Na wyniki miał też wpływ znaczący spadek liczby wejść do galerii handlowych na przełomie I i II kwartału 2014r. (warunki pogodowe, inny niż w zeszłym roku termin świąt Wielkiej Nocy), który przełożył się również na spadek wejść do salonów marek spółki. Według analityków Experian w marcu liczba wejść do galerii handlowych spadała o niemal 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wpływa na uzyskane przychody miało też wygaśnięcie rabatów czynszowych w części lokalizacji otwartych w 2013r. i w związku z tym skokowy wzrost kosztów sprzedaży.

Firma zdecydowała się na otwarcie dwóch nowych salonów Rage Age Woman w Starym Browarze oraz Adam Feliks Próchnik w centrum Fashion House Sosnowiec. Ponadto spółka podjęła decyzję o likwidacji nierentownego salonu marki Adam Feliks Próchnik w CH Blue City i koszty z tym związane (m. in. koszt wcześniejszego zakończenia umowy najmu).

W I półroczu 2014 udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem wyniósł ponad 87,62 proc. Grupa sprzedawała swoje produkty i towary głównie poprzez sieć salonów firmowych i sklepów agencyjnych umiejscowionych w galeriach handlowych. Sprzedaż w I półroczu 2014 została zrealizowana wyłącznie na rynku krajowym.