Salon Wojas

Salon Wojas

W I półroczu 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 98, 8 mln zł, co oznacza wzrost o 22,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Wzrost sprzedaży o 33,6 proc. wynika z większej sprzedaży w sieci detalicznej. Jednocześnie firma odnotowała spadek sprzedaży o 14,6 proc. w kanale hurt i pozostałe.

Udział kanału sprzedaży detalicznej w strukturze całej sprzedaży po I półroczu 2014 wynosi 83,2 proc. Na wyniki sprzedaży detalicznej wpłynęły czynniki: wzrost popytu konsumenckiego, szersza i lepiej dopasowana kolekcja, sprzyjające warunki pogodowe, większa odwiedzalność sklepów (traffic), nowe otwarcia, niska baza porównawcza z zeszłego roku.

Strategia Grupy Wojas SA zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych jest głównym elementem tej strategii.

Sprzedaż w kanale hurtowym i pozostałym odbywa się po marży hurtowej i obejmuje segmenty: przetargi krajowe, sklepy multibrandowe w kraju, eksport poza własną sieć sprzedaży – w tym eksport do sieci franczyzowej, produkcję zleconą, sprzedaż materiałów, półproduktów, usług produkcyjnych oraz pozostałą sprzedaż. Na spadek sprzedaży w 2014 r. w tym kanale wpłynęły czynniki: zahamowanie eksportu na Ukrainę, brak produkcji zleconej, ogłaszane mniejsze przetargi krajowe, w szczególności do wojska.

Na dzień 30 czerwca 2014 spółka Wojas posiadała 153 salony w Polsce, 8 na Słowacji oraz 2 sklepy w Czechach. Łącznie w tym czasie działały 163 placówki firmy.