Jarosław Czarnowski, dyrektor zarządzający Vanguard
Jarosław Czarnowski, dyrektor zarządzający Vanguard

Na jakie aspekty zarządca centrum handlowego powinien zwrócić uwagę zatrudniając firmę ochroniarską w centrum handlowym? O aspektach ochrony obiektów handlowych redakcja Retailnet rozmawia z Jarosławem Czarnowskim dyrektorem zarządzającym Vanguard sp. z o.o. Firma Vanguard należy do grupy kapitałowej Aspen, sponsora Welcome Mixer inaugurującego jesienną edycję Shopping Center Forum 2014.

Jakie są najważniejsze funkcje ochrony w centrum handlowym według firmy Vanguard?

Pierwszym najistotniejszym aspektem profesjonalnej ochrony jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa klientom galerii handlowych (w tym np. bezpieczeństwa pożarowego, przed kradzieżą, medycznego). Kolejnym ważnym zadaniem jest zapewnienie funkcji reprezentacyjnej oraz informacyjnej np. wskazanie odpowiedniego sklepu czy windy etc… Pamiętajmy, że koordynacja oraz nadzór nad różnego rodzaju pracami przeprowadzanymi w galerii muszą być prowadzone także w taki sposób, aby w niczym nie zakłócały klientom przyjemności jaką jest robienie zakupów.

Jak mierzyć efektywność pracy firmy ochraniającej centrum handlowe?

Jest wiele wskaźników, którymi można mierzyć efektywność ochrony np. ilość udaremnionych kradzieży samochodów czy ilość złapanych kieszonkowców, ale najważniejszym wydaje się poziom zadowolenia klientów z obsługi znajdującej w centrum handlowym. Można powiedzieć tak, że najważniejsza część pracy ochrony czyli zapewnienie bezpieczeństwa klientom powinna być tak wykonywana aby klientom „nie rzucała się w oczy” natomiast klienci powinni dostrzegać wyłącznie te funkcje reprezentacyjne i informacyjne, które powierzone pracownikom właściwie przeszkolonym o wysokiej kulturze będą częścią składową sukcesu galerii handlowej. Klient postrzega centrum handlowe często jako cały jeden wspólny obszar i chodzi o to, aby żaden z trybików obsługujących nie pozostawił złego wrażenia na odwiedzających nas klientach, wówczas na pewno wrócą.

Jakie aspekty działalności ochrony wpływają na wizerunek centrum handlowego – ubiór, zachowanie, stosunek do klientów?

Na pewno podstawą jest nienaganny ubiór, dobre wyposażenie, wysoka kultura pracowników ochrony. To są rzeczy widoczne dla klientów, ale nie należy zapominać o aspektach, których klient nie widzi takich jak np. : zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego (zawsze właściwie przeszkolony pracownik ochrony lub strażak przez 24 godziny na dobę czuwa nad wszystkimi systemami odpowiedzialnymi za sygnalizowanie zagrożeń), ograniczenie do minimum zagrożeń przed podłożeniem bomby itp. Nieodzownym elementem jest stała współpraca ochrony z Policją czy Strażą Miejską ale również ze służbami ratowniczymi: Straż Pożarna, Pogotowie.

Ochrona wczoraj i dziś. Jakie nowe wyzwania stoją przed firmami ochroniarskimi działającymi w centrach handlowych?

Kilkanaście lat temu w centrach handlowych widzieliśmy więcej pracowników ochrony niż to jest widoczne obecnie. Główne powody to lepsze dziś zabezpieczenie techniczne np. rozbudowane systemy telewizji przemysłowej, DSO czyli od 10 lat część systemu pożarowego odpowiadająca za powiadamianie o zagrożeniu i umożliwiająca szybszą ewakuację klientów i personelu, systemy nadzorujące pracę poszczególnych pracowników ochrony itp. Z pewnością świadomość firm ochrony a przez to poziom wyszkolenia pracowników został zdecydowanie podniesiony. Wszystko to sprawiło, że mniejsza ilość personelu jest w stanie podołać tej samej ilości obowiązków.

Użycie nowoczesnych technologii w działaniu firm ochroniarskich?

Branża ochrony dysponuje nowoczesnymi technologiami służącymi do sprawnej pracy prewencyjnej. Najnowsze programy integrujące pracę kilku systemów znajdujących się w centrach handlowych potrafią szybko wychwycić zagrożenia, odszukać osobę czy samochód.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać profesjonalny ochroniarz?

Pracownicy ochrony poza podstawowymi szkoleniami (taktyka ochronna czy aspekty prawne) powinni być przeszkoleni z obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń, udzielania pierwszej pomocy medycznej. Oczywistym jest również właściwa obsługa klienta więc nie należy zapominać o szkoleniach, które się temu przyczynią.