Sklep CCC w Agria Park
Sklep CCC w Agria Park

Zarząd firmy CCC SA poinformował w ostatnim raporcie, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2014 wyniosły 155,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 57,5 proc.

Z kolei, jak informuje spółka, przychody za okres styczeń – sierpień wyniosły ok. 1,156 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 34,9 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej za sierpień wyniosły 146,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 63,2 proc., narastająco za okres styczeń – sierpień wyniosły ponad 1,106 mld zł. Tym samym były wyższe o 36,1 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Sprzedaż realizowana jest przez Grupę Kapitałową CCC SA we własnych placówkach sklepowych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec, Chorwacji, Słowenii, Turcji skierowana jest do odbiorców detalicznych. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ramach 3 sieci: CCC, Boti, Lasocki.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wynosi 245 tys. mkw. na dzień 30.06.2014 r. (w tym 159,8 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 198 tys. mkw. na rok wcześniej (w tym 154,4 tys. mkw. w Polsce). Natomiast powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wynosi 18,8 tys. mkw. na 30.06.2014 r. (w tym 2,5 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 17,5 tys. mkw. na 30.06.2013 r.(w tym 6,2 tys. mkw. w Polsce).

Strategia Grupy CCC zakłada osiągnięcie pozycji lidera w krajach Europy Środkowej przy zachowaniu wysokich parametrów rentowności i zwrotu z kapitału własnego. W latach 2013-2015 Grupa CCC planuje powiększenie powierzchni handlowej o ponad 80 proc. (ponad 150 tys. mkw.). Aktualnie sieć sklepów CCC to ponad 700 placówek.