Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA

Notowana na GPW spółka Eurotel SA obsługująca sieć prawie 300 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play w pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła przychody w wysokości 35 mln zł, a to oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. Natomiast skonsolidowane przychody Grupy pozostały na niezmienionym poziomie – 65 mln zł. Dynamicznie rozwija się najmłodszy z biznesów Grupy – współpraca z Apple w ramach sieci sprzedaży pod marką iDream.

– W I półroczu 2014 roku osiągnięte zostały wyniki porównywalne z I półroczem 2013 roku. Wynik ten może być w II półroczu poprawiony, ze względu na dobre rezultaty osiągane w ostatnich miesiącach. Współpraca z Apple w ramach sieci iDream rozwija się dynamicznie, co wyraża się utrzymaniem poziomu obrotów Eurotel SA, mimo zmniejszonej sprzedaży w innych segmentach. Zbudowanie i otwarcie w sierpniu serwisu Apple w Bydgoszczy, jest dopełnieniem najwyższych standardów jakie chce świadczyć iDream na rynku – mówi redakcji Retailnet Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA.

Salony iDream to salony o statusie Apple Premium Reseller (APR) – lokalizowane są zwykle w prestiżowych centrach handlowych lub w najbardziej atrakcyjnych miejscach miast. Ich powierzchnia – ponad 100 mkw. – pozwala na pełną ekspozycję produktów Apple, swobodne poruszanie się wewnątrz i dostęp do pełnej oferty towarowej, jak również możliwość bezpośredniego testowania działania każdego z produktów. Salony APR zapewniają również dostęp do najświeższych produktów – premier produktowych, nocnych sprzedaży etc. Pierwszy salon iDream powstał w ub.r. w Bydgoszczy. Po uruchomieniu kolejnych salonów oraz po przejęciu konkurencyjnej sieci iTerra i jej rebrandingu, sieć iDream liczy sobie już siedem salonów, umiejscowionych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kilecach, Olsztynie i Szczecinie.

Zysk netto Eurotel SA wyniósł 3,2 mln zł w I półroczu 2014, a więc tyle ile w I półroczu 2013 r. Przychody spółki wzrosły do 35 mln zł, wobec 34 mln zł w I półroczu roku ubiegłego.

Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 65 mln zł, czyli tyle ile w I półroczu 2013 r., natomiast zysk dla akcjonariuszy spółki dominującej za I półrocze wyniósł 1,437 mln zł (wobec 2,926 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

– Perspektywy poprawy wyników w drugiej połowie roku pozwalają na powrót do tematu podziału zysku za 2013 rok. NWZA w tej sprawie zwołane będzie pod koniec października i biorąc pod uwagę poprawę sytuacji dotyczącej wolnych środków obrotowych, jak i brak planowania większych inwestycji w tym roku, prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy jest obecnie wyższe – dodaje Tomasz Basiński.

Salon iDream
Salon iDream

W ub.r., Eurotel wypłacił rekordową w swojej historii dywidendę dla akcjonariuszy. Przeznaczył na nią prawie cały zysk roczny spółki, wypłacając kwotę 5,997 mln zł – dywidenda wyniosła 1,60 zł na akcję.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 7 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym obsługując łącznie 350 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów) oraz sieć Platformy Cyfrowej „nc+” z 70 punktami.