Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA

Notowana na GPW spółka Eurotel SA obsługująca sieć prawie 300 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play w pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła przychody w wysokości 35 mln zł, a to oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. Natomiast skonsolidowane przychody Grupy pozostały na niezmienionym poziomie – 65 mln zł. Dynamicznie rozwija się najmłodszy z biznesów Grupy – współpraca z Apple w ramach sieci sprzedaży pod marką iDream.

– W I półroczu 2014 roku osiągnięte zostały wyniki porównywalne z I półroczem 2013 roku. Wynik ten może być w II półroczu poprawiony, ze względu na dobre rezultaty osiągane w ostatnich miesiącach. Współpraca z Apple w ramach sieci iDream rozwija się dynamicznie, co wyraża się utrzymaniem poziomu obrotów Eurotel SA, mimo zmniejszonej sprzedaży w innych segmentach. Zbudowanie i otwarcie w sierpniu serwisu Apple w Bydgoszczy, jest dopełnieniem najwyższych standardów jakie chce świadczyć iDream na rynku – mówi redakcji Retailnet Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA.

Salony iDream to salony o statusie Apple Premium Reseller (APR) – lokalizowane są zwykle w prestiżowych centrach handlowych lub w najbardziej atrakcyjnych miejscach miast. Ich powierzchnia – ponad 100 mkw. – pozwala na pełną ekspozycję produktów Apple, swobodne poruszanie się wewnątrz i dostęp do pełnej oferty towarowej, jak również możliwość bezpośredniego testowania działania każdego z produktów. Salony APR zapewniają również dostęp do najświeższych produktów – premier produktowych, nocnych sprzedaży etc. Pierwszy salon iDream powstał w ub.r. w Bydgoszczy. Po uruchomieniu kolejnych salonów oraz po przejęciu konkurencyjnej sieci iTerra i jej rebrandingu, sieć iDream liczy sobie już siedem salonów, umiejscowionych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kilecach, Olsztynie i Szczecinie.

Zysk netto Eurotel SA wyniósł 3,2 mln zł w I półroczu 2014, a więc tyle ile w I półroczu 2013 r. Przychody spółki wzrosły do 35 mln zł, wobec 34 mln zł w I półroczu roku ubiegłego.

Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 65 mln zł, czyli tyle ile w I półroczu 2013 r., natomiast zysk dla akcjonariuszy spółki dominującej za I półrocze wyniósł 1,437 mln zł (wobec 2,926 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

– Perspektywy poprawy wyników w drugiej połowie roku pozwalają na powrót do tematu podziału zysku za 2013 rok. NWZA w tej sprawie zwołane będzie pod koniec października i biorąc pod uwagę poprawę sytuacji dotyczącej wolnych środków obrotowych, jak i brak planowania większych inwestycji w tym roku, prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy jest obecnie wyższe – dodaje Tomasz Basiński.

Salon iDream
Salon iDream

W ub.r., Eurotel wypłacił rekordową w swojej historii dywidendę dla akcjonariuszy. Przeznaczył na nią prawie cały zysk roczny spółki, wypłacając kwotę 5,997 mln zł – dywidenda wyniosła 1,60 zł na akcję.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 7 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym obsługując łącznie 350 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów) oraz sieć Platformy Cyfrowej „nc+” z 70 punktami.