Solar
Solar

Solar

Spółka Solar zanotowała zysk brutto na sprzedaży w I półroczu 2014 roku w wysokości 1 831 tys. zł w porównaniu do straty brutto w kwocie 551 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik brutto zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego wartościowo o 2 382 tys. zł.

Zarząd Spółki jest przekonany, że pozytywna tendencja do poprawy wyniku będzie kontynuowana w II półroczu 2014 roku.

Grupa Solar zanotowała w I półroczu 2014 roku zysk netto w wysokości 1 584 tys. zł w porównaniu do straty netto w wysokości 361 tys. zł w I półroczu 2013 roku.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę Solar wyniki jest wzrost marży brutto na sprzedaży towarów z 54 proc. w I półroczu 2013 roku do 58 proc. w I półroczu 2014 roku, wywierający duży wpływ na wynik operacyjny.

Spadkowi przychodów o 2 proc w porównaniu do I półrocza 2013 roku towarzyszył 5 proc. spadek kosztów działalności operacyjnej.

Przychody Grupy Solar pochodzą z działalności prowadzonej na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Z tego powodu wyniki finansowe Grupy uzależnione są od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną Polski i wybranych rynków zagranicznych (np. Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Słowacja, Białoruś).

Obecnie odzież i akcesoria Solar sprzedawana jest w ok. 78 sklepach własnych (w tym w 11 outletach), 20 sklepach franczyzowych (w tym w 8 zagranicznych) oraz w 134 sklepach partnerskich (w tym w 38 zagranicznych). Solar działa na rynku od 1989 roku. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych.

Przedstawiciele Solar Company SA będą uczestnikami jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014.