Sferis
Sferis

W pierwszym półroczu 2014 roku Action SA osiągnęła ponad 2,5 mld zł przychodów ze sprzedaży i prawie 33,2 mln  zł zysku netto, czyli odpowiednio o 18,9 proc. i 16,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wypracowane wyniki to efekt intensywnego rozwoju na rynkach zagranicznych, poprzez działania eksportowe i zwiększenie zaangażowania na rynku niemieckim, a także umocnienia pozycji w Polsce. Całość działań Grupy Kapitałowej przyniosła efekt w postaci ponad 46 proc. realizacji prognozy finansowej na rok 2014.

Spółka osiągnęła wyższy niż przed rokiem poziom zysku operacyjnego, który wyniósł ponad 45 mln zł, co stanowi wzrost o 15,4 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. Wzrostowi przychodów towarzyszyło utrzymanie rentowności wyniku netto na poziomie sprzed roku, równej 1,3 proc.

Kluczowymi wydarzeniami dla Action w pierwszym półroczu 2014 r. było wzmocnienie pozycji w Niemczech poprzez nabycie 100 proc. udziałów w Action Europe oraz zakup 51 proc. udziałów w spółce Lapado.

– Intensyfikacja rozwoju na niemieckim rynku, 10-krotnie większym od polskiego, jest dla nas bardzo istotna. Poradziliśmy sobie z początkowymi trudnościami m.in. z ubezpieczycielami i w tej chwili koncentrujemy się wyłącznie na zdobywaniu kolejnych kontraktów dystrybucyjnych oraz rozbudowie bazy klientów. Ważnym obszarem wzrostu w pierwszym półroczu 2014 r. był eksport. Na koniec czerwca 2014 r. dystrybuowaliśmy ponad 60 grup produktowych do 44 krajów świata. Ekspansja zagraniczna jest strategiczna dla rozwoju naszych marek własnych. Tylko w drugim kwartale 2014 r. weszliśmy z ActiveJet na trzy nowe rynki europejskie. Sukcesywnie rośniemy w krajach ościennych, gdzie nasi partnerzy doceniają jakość i pozycję marki, np. w Czechach ActiveJet uplasował się na 2. pozycji wśród zamiennych materiałów eksploatacyjnych. Bardzo mocno dbamy także o rynek polski, na którym nie tracimy pozycji w żadnym z kanałów sprzedaży – mówi Piotr Bieliński, prezes zarządu Action SA.

Action równolegle do intensywnej ekspansji zagranicznej rozwija biznes w Polsce. W ciągu ostatniego półrocza spółka rozwinęła dział zaawansowanych rozwiązań projektowych Enterprise poprzez podpisanie kontraktu dystrybucyjnego z HP Networking i HP Storage oraz rozwój inżynierskiego wsparcia sprzedaży. Jednym z głównych czynników wzrostu w kraju jest sprzedaż RTV/AGD. Spółka intensywnie rozwija Program Partnerski Specjaliści RTV/AGD, który zanotował 74-procentowy wzrost przychodów w stosunku do końca pierwszego półrocza 2013 r.

– W ciągu roku zwiększyliśmy liczbę sklepów o 60, a co najważniejsze zanotowaliśmy 43 proc. wzrostu sprzedaży w ujęciu LfL, na bazie 150 sklepów istniejących w 2013 roku. Jest to dla nas sygnał, że działania podjęte w ramach programu sprawdzają się. Naszym partnerom, głównie w małych miastach, proponujemy bardzo ciekawe rozwiązania m.in. Elektroniczny System Wsparcia Sprzedaży, który umożliwia ciekawą prezentację oferty bez konieczności posiadania produktów na sklepie. Partnerzy otrzymują również szerokie wsparcie marketingowe o zasięgu lokalnym, które bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedażowe – komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action SA.

W drugim kwartale 2014 r. spółka Action Games Lab – wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Action – rozpoczęła działalność w segmencie produkcji gier na urządzenia mobilne.

– Elementem strategii biznesowej Action jest wchodzenie w nowe branże. Tym razem zdecydowaliśmy się wejść w bardzo dobrze rokującą branżę gier. Mamy na tym polu doświadczenie zdobyte przy Gram.pl. Aktualnie jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie do wypuszczenia na rynek dwóch nowych gier – dodaje Piotr Bieliński, prezes zarządu Action SA.

Według opublikowanej w kwietniu tego roku prognozy finansowej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Action SA w 2014 roku wyniosą 5,45 mld zł., a skonsolidowany zysk netto 70,85 mln zł. Po pierwszym półroczu 2014 r. prognoza przychodów została zrealizowana w 46,2 proc., a zysku netto w 44,7 proc.