Agora Bytom
Agora Bytom

Dlaczego Śląsk budzi tak duże zainteresowanie inwestorów i najemców? Decyduje o tym wciąż nie w pełni wykorzystany potencjał rynku – cała aglomeracja Śląska liczy prawie 3 miliony mieszkańców. Zatem jest to chłonny i perspektywiczny rynek. Widać jednak nowy trend na śląskim rynku galerii handlowych. Tak jak zmienia się Śląsk, tak wraz z nim zmieniają się najlepsze centra handlowe w regionie.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat na Górnym Śląsku zostało otwartych kilka nowoczesnych centrów handlowych, jak Agora Bytom w Bytomiu, Galeria Katowicka w Katowicach czy Europa Centralna w Gliwicach. Rozbudowane zostały Silesia City Center i M1 w Zabrzu. Powstają nowe obiekty, np. Supersam w Katowicach, a deweloperzy mają już w planach kolejne inwestycje.

Jeszcze do niedawna galerie handlowe lokalizowano przede wszystkim na obrzeżach miast. Dominującym najemcą był hipermarket, a obiekty były zwykle pozbawione funkcji rozrywkowych i oferty związanej ze spędzaniem wolnego czasu. W najlepszym wypadku funkcje tego rodzaju były mocno ograniczone. Taki model był do pewnego momentu efektywny: korzystał z bardzo dobrego skomunikowania regionu, jak również odpowiadał preferencjom i zwyczajom zakupowym klientów w czasach, gdy galerie te powstawały.

Jednak w nowobudowanych centrach głównym magnesem przyciągającym klientów nie jest już tylko hipermarket, a przede wszystkim kompleksowość oferty. Obiekty handlowe zmieniają się wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów i wzrostem ich siły nabywczej. Dziś na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się dostępność szerokiej i zróżnicowanej oferty – przy czym coraz większe znaczenie mają oferowane usługi. W ten trend doskonale wpisuje się Agora Bytom – to wielofunkcyjny obiekt dominujący w Bytomiu i sąsiadujących z nim kilkudziesięciotysięcznych miastach pozbawionych nowoczesnej oferty handlowej.

Zmiana jakościowa centrów handlowych to tylko jeden z trendów, jakie można zaobserwować w aglomeracji śląskiej. Miasta śląskie przechodzą głęboką transformację, szukając swojej tożsamości i możliwości rozwoju. Niektóre z nich mają ten proces za sobą lub właśnie go przeprowadzają np. Gliwice. Jednak w większości przypadków modernizacja dopiero się rozpoczyna. Tam, gdzie władze miast dostrzegają taką potrzebę, realizowane są programy rozwoju i rewitalizacji. Ujmując to obrazowo – chodzi o to, by do śląskich miast wróciło życie.

Dobrym przykładem takiej strategii jest Bytom, którego władze przyjęły ambitny program rozwoju gospodarczego i rewitalizacji miasta. Efekty są bardzo obiecujące. Utworzono podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej i przyciągnięto inwestycje, pozyskano także 500 milionów złotych dotacji unijnych na projekty infrastrukturalne i rewitalizację śródmieścia. To przykłady inicjatyw, które nie tylko czynią miasto atrakcyjniejszym dla mieszkańców i inwestorów. Sukces tego programu to przede wszystkim dowód na to, że Bytom ma duży potencjał rozwoju.

Tendencja „powrotu życia do centrum miasta” jest już w Bytomiu trwale zauważalna. Agora Bytom – nowoczesne, wielofunkcyjne centrum handlowe – jest beneficjentem tych przemian. W bezpośredni sposób przekładają się one na wyniki, jakie generuje. Z drugiej strony, jest także oczywiste, że Agora Bytom stanowi jeden z motorów napędowych rozwoju życia w mieście. Jest doskonałym przykładem efektu synergii, jaki wytwarza razem z rozwijającym się bytomskim śródmieściem. Znaczący jest fakt, że w badaniach rynkowych to właśnie śródmiejska lokalizacja Agory Bytom jest wskazywana przez klientów jako jeden z najważniejszych atutów galerii. Nazwanie obiektu „Agorą” jest w pełni uzasadnione.

Ewoluujący rynek centrów handlowych, rosnąca konkurencja, a także zmieniające się zwyczaje zakupowe klientów stawiają przed inwestorami nowe wyzwania. Najbardziej istotne jest dziś wprowadzenie na rynek konceptu, który nie tylko będzie dostosowany do obecnych potrzeb, ale będzie także wybiegał w przyszłość. W dłuższej perspektywie od tego zależy zdobycie oraz utrzymanie trwałej i mocnej pozycji rynkowej. Istotne jest, aby projekt wprowadzić na rynek umiejętnie, eksponując atuty funkcjonalne, dobór marek i lokalizację, a także przebić się z nim do świadomości klientów.

Przy obecnym stanie rynku zdobycie odpowiedniej pozycji jest niewątpliwie czasochłonne i wymaga zaangażowania większych środków – i Śląsk nie różni się pod tym względem od innych rynków. Niemniej jednak przykład Agory udowadnia, że kombinacja tych wszystkich czynników przynosi wymierne korzyści. Agora Bytom od początku funkcjonowania stabilnie się rozwija – w pierwszym roku centrum odwiedziło 5 milionów klientów, w drugim – 6, a w trzecim prawie 7. I co najważniejsze, Agora nadal utrzymuje ten trend rozwojowy. Tak, jak rozwija się Bytom.

Mirosław Cechowski jest dyrektorem centrum handlowego Agora Bytom. O potencjale Śląska oraz o Agorze Bytom będzie można porozmawiać z dyrektorem podczas Shopping Center Forum 2014 Fall Edition przy stoisku 2.51