Niebawem poznamy szczegóły nowych, rewolucyjnych dla branży centrów handlowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, nad którymi pracują specjaliści Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. Stowarzyszenie zapowiada powstanie kodeksu dobrych praktyk oraz orzekającego w oparciu o zasady tam określone sądu arbitrażowego.

– Będziemy dążyć do tego, by jasno podzielić ryzyko inwestycyjne i biznesowe stron umowy najmu lokalu w centrum handlowym. Pamiętajmy, że deweloperowi o wiele trudniej jest zrealizować taką umowę. Musi to w konsekwencji znaleźć odzwierciedlenie w jej treści. O ile bowiem deweloper zobowiązany jest pozyskać kilka hektarów gruntów w centrum miasta, przygotować całą inwestycję w aspekcie administracyjno-prawnym, walczyć z nie przebierającą w środkach lokalną konkurencją, zdobyć pieniądze na budowę, wybudować obiekt, pozyskać najemców, skoordynować ich działalność i prowadzić centrum, to zasadnym jest założenie, że nie może być on dodatkowo obciążony troską o to, by wszyscy najemcy jego obiektu notowali w swoich lokalach zyski. Zwłaszcza, że deweloperowi nikt nie daje gwarancji rentowności jego inwestycji – mówi portalowi Retailnet Robert Szczepanek, radca prawny, założyciel Kancelarii Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm, członek Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych.

Innym problemem, z jakim borykają się inwestorzy centrów handlowych jest, w opinii ekspertów z UDNK, przewlekłość procedur sądowych w sprawach na przykład między wynajmującymi i najemcami. Tymczasem są to dość konwencjonalne spory, których rozwiązanie doświadczonym i znającym realia działalności w galerii handlowej arbitrom nie powinno zająć więcej czasu. Odpowiedzią na te problemy będzie Sąd Arbitrażowy przy Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. Sąd ten będzie uprawniony do rozstrzygania sporów z umów najmu zamiast sądów powszechnych, zaś jego wyroki będą w praktyce miały taką samą moc.

– Wydaje się, że rozstrzygnięcie sporu między wynajmującym, a najemcą nie powinno zająć sądowi arbitrażowemu dłużej niż miesiąc. W realiach takiego sporu, jego istotę można z reguły ustalić na podstawie przedstawionych przez strony dokumentów. Zwykle zupełnie niecelowe jest czasochłonne słuchanie świadków, stron, prowadzenie dowodów z opinii biegłych, etc. Wnioski tego typu składane są z reguły po to, by przewlec postępowanie – podkreśla mecenas Robert Szczepanek.

Panel ekspercki, poświęcony problemom deweloperów nieruchomości komercyjnych w Polsce, odbędzie się pierwszego dnia Shopping Center Forum 2014 Fall Edition, 17 września 2014 roku o godzinie 11.45.