Solar

Zarząd spółki Solar Company SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2014 roku wyniosły 13,5 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company SA, w tym w outletach) 8 mln zł.

Jak już informowaliśmy spółka zanotowała w I półroczu 2014 roku zysk netto w wysokości prawie 1,6 mln zł w porównaniu do straty netto w wysokości 361 tys. zł w I półroczu 2013 roku.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki jest wzrost marży brutto na sprzedaży towarów z 54 proc. w I półroczu 2013 roku do 58 proc. w I półroczu 2014 roku, wywierający duży wpływ na wynik operacyjny.

Aktualnie Solar prowadzi sieć około 80 sklepów (w tym w 11 outletach), 20 sklepach franczyzowych (w tym w 8 zagranicznych) oraz w 134 sklepach partnerskich (w tym w 38 zagranicznych). Solar działa na rynku od 1989 roku. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych.

Przedstawiciele Solar Company SA będą uczestnikami jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014.