Echo Investment
Echo Investment

Zapisy na III transzę obligacji Echo Investment dla inwestorów indywidualnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Seria C, obejmująca papiery o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, wyprzedała się w ciągu tygodnia – poinformowali przedstawiciela spółki.

Spółka Echo Investment skróciła okres przyjmowania zapisów do 11 września br., pierwotnie zapisy planowano do 25 września br. Oprocentowanie 750 tys. trzyipółletnich obligacji serii C, jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,15 proc.

– Bardzo się cieszymy z kolejnej, niezwykle udanej emisji obligacji Echo Investment. Tak szybka sprzedaż to kolejny dowód na ożywienie na rynku inwestycyjnym i zaufanie, jakim obdarzają nas inwestorzy lokujący środki na rynku obligacji – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor Działu Finansowania Echo Investment.

W czerwcu i lipcu br., spółka Echo Investment wyemitowała serie A i B, które rozeszły się równie szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln zł (seria A – 50 mln zł, seria B – 25 mln zł).

Szczegóły programu obligacji Echo Investment dostępne są na stronie echo.com.pl.

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 000 000 mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.

Przedstawiciele Echo Investment będą uczestnikami Shopping Center Forum 2014 Fall Edition. Swoje projekty zaprezentują przy stoisku 5.2