Budowa Tarasów Zamkowych w Lublinie

Poprawiają się nastroje inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych, wynika z najnowszego raportu RICS. Jednym z przejawów coraz lepszego postrzegania sytuacji rynkowej jest rosnące zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem. Inaczej jest w przypadku najemców, których nastrój, pomimo ogólnego wzrostu popytu z ich strony, jest raczej negatywny.

Nastroje inwestorów ulegają stałej poprawie i zgodnie z najnowszymi badaniami w tym zakresie pokazują najlepszy kwartalny wzrost w ciągu ostatnich trzech lat.

Wskaźnik Nastrojów Inwestorów RICS opracowywany jest m.in. w oparciu o liczbę zapytań ze strony inwestorów. Liczba tych zapytań rośnie.

– W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować w Polsce wzmożoną aktywność zarówno międzynarodowych, jak i lokalnych inwestorów, którzy zapewniają sobie produkty inwestycyjne we wszystkich segmentach rynku, w szczególności handlowym i biurowym. W obu tych sektorach jest spora liczba zawieszonych transakcji, które powinny zostać sfinalizowane przed końcem roku. Przewiduje się, że wielkość inwestycji w 2014 roku znacznie przekroczy ogólną sprzedaż z zeszłego roku, która osiągnęła 3,12 miliardów euro – mówi MonikaDebskaPastakia, Członkini RICS, Partnera i Prezesa Knight Frank w Polsce.

W zakresie nieruchomości komercyjnych pozytywne zmiany nastrojów na rynku najemców i inwestorów widoczne są przede wszystkim w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, najbardziej dotkniętych kryzysem 2008 roku.

Znaczący wzrost ekonomiczny, niezależnie od spowolnienia w drugim kwartale, jest solidnym wsparciem dla rynku nieruchomości w Niemczech, gdzie wzrost popytu ze strony najemców pozostaje trwały we wszystkich obszarach rynku, w szczególności w handlowym. We wszystkich sektorach po raz pierwszy od roku odnotowuje się spadek ilości powierzchni do wynajęcia.

Wyniki na rynku rosyjskim potwierdzają, że widoczny w pierwszym kwartale 2014 roku spadek nastrojów został podtrzymany, znajdując swoje odzwierciedlenie również w przepływie kapitału.

– W coraz większej liczbie europejskich państw obserwujemy polepszenie nastrojów na rynkach nieruchomości. Inwestorzy byli szczególnie aktywni na rynkach, które najbardziej ucierpiały w wyniku globalnego kryzysu finansowego. Wyniki naszych badań wskazują również na pierwsze oznaki wzrostu popytu ze strony najemców, który jest kluczem do trwałego ożywienia na kontynencie – dodaje Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS.